Etusivu > Courses > Valtiosääntöoikeus (5 op)

Valtiosääntöoikeus (5 op)

Ilmoittaudu koulutukseen »
Nimi
Valtiosääntöoikeus (5 op)
Kuvaus

Opintojakso kuuluu pakollisena opintojaksona Yleiset oikeusjärjestysopinnot -kokonaisuuteen.

Aika
2.9.2019 - 31.12.2020
Paikka
Savonlinnan kesäyliopisto
Puistokatu 5
57100
Savonlinna
Sisältö
Katso opintojakson sisältö, suoritustavat ja ajankohta Opintopolusta: https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.88587684056
Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee valtiosääntöoikeuden ydinsisällön eli yleiset opit, ylimpien valtioelinten tehtävät ja toimivaltasuhteet, kansallisen perusoikeusjärjestelmän perusteet ja sen yhteyden kansainvälisiin ihmisoikeusjärjestelmiin (erityisesti Euroopan ihmisoikeussopimukseen). Opiskelija tuntee keskeisimmät YK:n ihmisoikeussopimukset ja Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimukset (Euroopan ihmisoikeussopimus ja Euroopan sosiaalinen peruskirja) ja hahmottaa niiden valtionsisäiset oikeusvaikutukset. Lisäksi opiskelija oppii tunnistamaan valtiosääntöoikeuden yhteydet muihin oikeudenaloihin sekä kansainväliseen oikeuteen ja Euroopan unioniin.
Yhteistyössä
Emoyliopisto Itä-Suomen yliopisto
Yhteyshenkilö
suunnittelija Erja Tynkkynen, 044 7730 997, erja.tynkkynen@savonlinna.net.
Hinta ja maksutiedot
85 € (sis. Itä-Suomen yliopiston, avoimen yliopiston rekisteröintimaksun). HUOM. Yleiset oikeusjärjestysopinnot -kokonaisuuteen ilmoittautuneiden ei tarvitse ilmoittautua opintojaksolle erikseen.
Ilmoittautuminen avoinna
25.7.2019 - 10.2.2020
Ilmoittaudu koulutukseen »
Tulostettava versio