Etusivu > Courses > Työhyvinvointi-​ ja työsuojeluyhdyshenkilöiden koulutus 5 op

Työhyvinvointi-​ ja työsuojeluyhdyshenkilöiden koulutus 5 op

Ilmoittaudu koulutukseen »
Nimi
Työhyvinvointi-​ ja työsuojeluyhdyshenkilöiden koulutus 5 op
Kuvaus

Onko organisaatiossasi tarvetta työsuojelun osaamisen päivittämiseen ja syventämiseen? Onko korona-aika tuonut lisähaasteita työyhteisösi työhyvinvointiin?

Aika
27.8.2021 - 14.1.2022
Paikka
Savonlinna ja verkko-opetus.
Sisältö
Opinnoissa käytetään osallistavan suunnittelun menetelmää ja kehittämissyklimallia, jonka ansiosta osallistujilla on mahdollisuus soveltaa oppimaansa suoraan käytäntöön ja lisätä näin toiminnallista osaamistaan henkilöstön työssä jaksamisen edistämisessä. Koulutuksen pohjana on avoimena yliopisto-opetuksena toteutettava Työhyvinvoinnin kehittämisen avaimet -opintojakso 4 op, joka on osa Ergonomian ja työhyvinvoinnin perusopintokokonaisuutta. Muun opetuksen osuus kokonaisuudesta on 1 op.
Koulutuksen toteutus:
Alkuorientaatio lähitapaamisena pe 27.8. klo 14-16:


  • Käydään yhteinen keskustelu opiskelun tavoitteista, opiskelutavoista ja opiskelussa huomioitavista asioista

  • Orientoidutaan Työhyvinvoinnin kehittämisen avaimet -verkko-opintoihin


Työhyvinvoinnin kehittämisen avaimet 4 op -verkko-opintojakso 15.9.-31.12.2021


  • Verkko-opinnot tuutorin johdolla

  • Väliarviointi pienryhmissä marraskuun alkupuolella 2 h


Päätösseminaari 14.1.2022 klo 12-16  • Kehittämissuunnitelmien esitely

  • Koulutukseen osallistuneiden työpaikan/organisaation henkilöstö on tervetullutta mukaan seminaariin

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on lisätä osallistujien ymmärrystä työhyvinvoinnista ja ergonomiasta laaja-alaisesti ja konkreettisesti. Koulutettavat perehtyvät ergonomian/ työhyvinvoinnin teoriatietoon ja laativat kehittämissuunnitelman oman organisaationsa/ osastonsa työturvallisuuden ja -hyvinvoinnin kehittämiseksi.
Koulutuksen tuloksena opiskelija osaa tunnistaa ja nimetä ergonomian sekä työkykyä ja työhyvinvointia tukevan toiminnan perustekijät. Opiskelija osaa myös arvioida työpaikan kehittämistarpeita.

Kohderyhmä
Yritysten ja organisaatioiden työsuojeluhenkilöt ja työhyvinvoinnin kehittäjät.
Yhteistyössä
TtM, ft Merja Mäkitalo, UEF
Yhteyshenkilö
Koulutusasiantuntija Ulla Peräkorpi, +358 44 7730 999, ulla.perakorpi@savonlinnankesayliopisto.fi
Lisätiedot

4 op:n laajuinen verkko-opinto-osuus on hyväksiluettavissa, jos opiskelija lähtee suorittamaan Terveyden edistämisen kandi- ja maisteritutkintoa Itä-Suomen yliopistoon.

Hinta ja maksutiedot
100 €/osallistuja.
Ilmoittautuminen avoinna
8.6.2021 - 16.8.2021
Ilmoittaudu koulutukseen »
Tulostettava versio