Etusivu > Courses > Työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden perusteet 5 op, Oulun yliopisto

Työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden perusteet 5 op, Oulun yliopisto

Ilmoittaudu koulutukseen »
Nimi
Työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden perusteet 5 op, Oulun yliopisto
Kuvaus

Opintojakso kuuluu pakollisena opintojaksona Tuotantotalouden sivuaineopinnot 25 op -kokonaisuuteen.

Aika
8.12.2021 - 2.3.2022
Paikka
Savonlinna
Sisältö
Työturvallisuus, työsuojelu, työterveys, työhyvinvointi, tuottavuus, lainsäädäntö ja standardit, työsuojeluyhteistoiminta ja -valvonta, työsuojelun vastuut ja velvollisuudet, riskit, kuormitustekijät, riskienarviointi, onnettomuudet ja työtapaturmat sekä niiden tutkiminen, yritysturvallisuus, yhteisten työpaikkojen riskienhallinta, integroitu HSEQ-johtaminen, osallistuminen
Luennoista ilmoitetaan Moodlessa. Suoritus kurssin aikana osasuorituksilla (viikot 49-09, joulutauko huomioiden). Tarkemmat ohjeet osasuorituksista ilmoitetaan Moodlessa.
Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
mmärtää työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin liittyvät keskeiset termit ja asiakokonaisuudet
osaa tunnistaa ja hallita yksilöön ja työyhteisöön kohdistuvia kuormitus- ja vaaratekijöitä
ymmärtää työhyvinvoinnin, työterveyden ja työturvallisuuden yhteyksiä
ymmärtää työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden kustannustekijöitä sekä niiden kehittämisen hyötypotentiaalia
ymmärtää työhyvinvointi- ja työturvallisuusjohtamisen periaatteet sekä riskienhallinnan käytännöt ja työkalut
Arviointi
Arviointi: 1-5 ja hylätty.
Yhteistyössä
Emoyliopisto: Oulun yliopisto, OY
Yhteyshenkilö
Koulutusasiantuntija Ulla Peräkorpi, ulla.perakorpi@savonlinnankesayliopisto.fi, 044 7730 999
Hinta ja maksutiedot
Opintomaksu 75 € HUOM. Tuotantotalouden sivuaineopinnot -opintokokonaisuuteen ilmoittautuneiden ei tarvitse ilmoittautua opintojaksolle erikseen.
Ilmoittautuminen avoinna
20.5.2020 - 30.9.2021
Ilmoittaudu koulutukseen »
Tulostettava versio