Etusivu > Courses > Tuotekehitys 5 op, Oulun yliopisto

Tuotekehitys 5 op, Oulun yliopisto

Ilmoittaudu koulutukseen »
Nimi
Tuotekehitys 5 op, Oulun yliopisto
Kuvaus

Opintojakso kuuluu pakollisena opintojaksona Tuotantotalouden sivuaineopinnot 25 op -kokonaisuuteen.

Aika
5.5.2022 - 16.6.2022
Paikka
Savonlinna
Sisältö
Tuotteiden merkitys teollisuusyritysten toiminnassa
Tuotekehityksen paradigma ja käsitteiden määrittely
Tuotekehityksen onnistumiseen vaikuttavat tekijät
Tuotekehityksen toteutus menetelmällisesti (U&E -malli, Cooperin stage-gate -malli, QFD)
Tuotekehityksen osapuolet ja sidosryhmät
Vaatimusten hallinta tuotekehityksessä
Toteutus:
Aloitusluennot sekä luennot (20 h) Moodlessa, viikkotehtävät ja etäryhmissä suoritettava projektityö. Tarkemmat ohjeet annetaan Moodlessa
Oppimateriaali:
Ulrich, Karl T., Eppinger, Steve D., and Yang, Maria C., Product Design and Development. 7.th ed., Mc Graw-Hill Education, 2020. Lisäksi kurssilla jaettava muu materiaali.
Tavoite
Kurssin suoritettuaan opiskelija
- osaa määritellä tuotekehityksen roolin yrityksen toiminnassa
- osaa erottaa innovaatiotoiminnan ja systemaattisen tuotekehityksen toisistaan ja osaa kuvata nämä
- osaa erotella tuotekehitysprosessin vaiheet ja tehtävät toisistaan
- osaa työskennellä tuotekehitysprojektissa
- osaa käyttää QFD ja DFM kaltaisia työkaluja tuotekehityksessä
- osaa määrittää yrityksen muiden toimintojen (osapuolten) merkityksen tuotekehitystoiminnalle
- osaa kuvata erilaisten osapuolten tarpeiden muuttumisen vaatimuksiksi ja spesifikaatioiksi
- osaa kuvata erilaisten osapuolten vaatimusten hallinnan tuotekehityksessä
Arviointi
Arviointi: 1-5 ja hylätty.
Yhteistyössä
Emoyliopisto: Oulun yliopisto, OY
Yhteyshenkilö
Koulutusasiantuntija Ulla Peräkorpi, ulla.perakorpi@savonlinnankesayliopisto.fi, 044 7730 999
Hinta ja maksutiedot
Opintomaksu 75 € HUOM. Tuotantotalouden sivuaineopinnot -opintokokonaisuuteen ilmoittautuneiden ei tarvitse ilmoittautua opintojaksolle erikseen.
Ilmoittautuminen avoinna
20.5.2020 - 25.4.2022
Ilmoittaudu koulutukseen »
Tulostettava versio