Etusivu > Courses > Tuotantotalouden peruskurssi (5 op)

Tuotantotalouden peruskurssi (5 op)

Ilmoittaudu koulutukseen »
Nimi
Tuotantotalouden peruskurssi (5 op)
Kuvaus

Opintojakso kuuluu pakollisena opintojaksona Tuotantotalouden sivuaineopinnot 25 op -kokonaisuuteen.

Aika
26.8.2020 - 20.10.2020
Paikka
Savonlinnan kesäyliopisto
Puistokatu 5
57100
Savonlinna
Sisältö
Katso Tuotantotalouden peruskurssi -opintojakson sisältö, suoritustavat ja ajankohta Opintopolusta.
Tavoite
Kurssin suoritettuaan opiskelija
osaa kertoa, mitä tuotantotalous kokonaisuudessaan tarkoittaa
osaa selittää yritystoimintaan ja tuotantoon liittyviä keskeisimpiä käsitteitä ja käyttää niitä yritystoiminnan kuvaamisessa ja arvioinnissa
osaa kuvata yrityksen talousprosessin ja perustella laskentatoimen merkityksen yrityksen päätöksenteon apuna
osaa laskea suoritteiden yksikkökustannukset erilaisissa yksinkertaisissa esimerkkitilanteissa
osaa laskea erilaisia vaihtoehto-, suunnittelu- ja tavoitelaskelmia annettujen tietojen perusteella sekä tehdä johtopäätöksiä niiden perusteella
osaa annettujen esimerkkien perusteella tehdä tuotantosysteemeihin liittyviä yksinkertaisia lasku- ja suunnittelutehtäviä ja arvioida niitä
Yhteistyössä
Emoyliopisto: Oulun yliopisto, OY
Yhteyshenkilö
Suunnittelija, Erja Tynkkynen, erja.tynkkynen@savonlinna.net +358 44 7730 997
Hinta ja maksutiedot
Opintomaksu 80 € (sis. Oulun yliopiston avoimen yliopiston rekisteröintimaksun). HUOM. Tuotantotalouden sivuaineopinnot -opintokokonaisuuteen ilmoittautuneiden ei tarvitse ilmoittautua opintojaksolle erikseen.
Ilmoittautuminen avoinna
20.5.2020 - 19.8.2020
Ilmoittaudu koulutukseen »
Tulostettava versio