Etusivu > Courses > Tuotantotalouden peruskurssi 5 op, Oulun yliopisto

Tuotantotalouden peruskurssi 5 op, Oulun yliopisto

Ilmoittaudu koulutukseen »
Nimi
Tuotantotalouden peruskurssi 5 op, Oulun yliopisto
Kuvaus

Opintojakso kuuluu pakollisena opintojaksona Tuotantotalouden sivuaineopinnot 25 op -kokonaisuuteen.

Aika
25.8.2021 - 19.10.2021
Paikka
Savonlinna
Sisältö
Johdanto tuotantotalouteen:
Tuotanto ja tuottavuus
Tuotantostrategiat
Kysynnän ennustaminen
Talousmenetelmiä

Tuotantojärjestelmien suunnittelu:
Sijaintipaikka
Layout
Toimitusketjut
Kapasiteetin hallinta
Henkilöstökysymykset

Tuotantojärjestelmien hallinta ja johtaminen:
Tilaus-toimitusketjun hallinta
Tuotannon suunnittelu ja ohjaus
Kunnossapito ja luotettavuus.

Kirjallisuus:
Jay Heizer & Barry Render (2014) Operations Management, 11th ed., Pearson, Inc.
Aloitusluento sekä luennot Moodlessa, 7 viikkotehtävää (vk. 35-41) ja verkkotutorointi. Tarkemmat ohjeet annetaan Moodlessa.
Tavoite
Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa
- kertoa, mitä tuotantotalous kokonaisuudessaan tarkoittaa
- selittää yritystoimintaan ja tuotantoon liittyviä keskeisimpiä käsitteitä ja käyttää niitä yritystoiminnan kuvaamisessa ja arvioinnissa
- kuvata yrityksen talousprosessin ja perustella laskentatoimen merkityksen yrityksen päätöksenteon apuna
- laskea suoritteiden yksikkökustannukset erilaisissa yksinkertaisissa esimerkkitilanteissa
- laskea erilaisia vaihtoehto-, suunnittelu- ja tavoitelaskelmia annettujen tietojen perusteella sekä tehdä johtopäätöksiä niiden perusteella
- annettujen esimerkkien perusteella tehdä tuotantosysteemeihin liittyviä yksinkertaisia lasku- ja suunnittelutehtäviä ja arvioida niitä
Arviointi
Arviointi: 1-5 ja hylätty
Yhteistyössä
Emoyliopisto: Oulun yliopisto, OY
Yhteyshenkilö
Koulutusasiantuntija Ulla Peräkorpi, ulla.perakorpi@savonlinnankesayliopisto.fi, 044 7730 999
Hinta ja maksutiedot
Opintomaksu 75 €. HUOM. Tuotantotalouden sivuaineopinnot -opintokokonaisuuteen ilmoittautuneiden ei tarvitse ilmoittautua opintojaksolle erikseen.
Ilmoittautuminen avoinna
20.5.2020 - 23.8.2021
Ilmoittaudu koulutukseen »
Tulostettava versio