Etusivu > Courses > Tilattoman väestön sukututkimusta – VERKKOKURSSI

Tilattoman väestön sukututkimusta - VERKKOKURSSI

Ilmoittaudu koulutukseen »
Nimi
Tilattoman väestön sukututkimusta - VERKKOKURSSI
Kuvaus

Onko su­vus­sa­si pii­ko­ja, ren­ke­jä, meri­mie­hiä, kes­te­jä, loi­sia tai löy­sä­läi­siä? Mi­ten löy­dät hei­dät kir­kon­kir­jois­ta ja saat nimi­tie­to­jen li­säk­si myös muu­ta sel­vil­le?

HUOM: Jos ilmoittaudut tähän koulutukseen 14.1.2021 mennessä, saat lisäksi veloituksetta bonuswebinaarin ”Vanhat käsialat sukututkijoiden haasteena” 28.4.2021.

Aika
8.4.2021 - 22.4.2021
Kesto
3 iltaa
Paikka
Verkkokurssi
Verkkokoulutus
Sisältö
Webinaarit torstaisin  8.4. - 22.4.2021 klo 17:30-19:00
Opis­ke­li­ja saa käyt­töön­sä Suo­men Suku­his­to­ri­al­li­sen yh­dis­tyk­sen jä­sen­tun­nuk­set kurs­sin ajak­si. Suku­tut­ki­mus­esi­merk­kien li­säk­si kurs­siin si­säl­tyy pal­jon eri in­ter­net-tie­to­kan­to­jen osoit­tei­ta ja tut­ki­mus­läh­tei­den esit­te­lyä. We­bi­naa­ris­sa pe­reh­dy­tään myös teks­tien ja läh­teis­sä käy­tet­ty­jen ly­hen­tei­den tul­kin­taan 1700- ja 1800-lu­vuil­la.
Tavoite
Kurs­sin ta­voit­tee­na on op­pia et­si­mään in­ter­ne­tin digi­kuva­tuis­ta tie­to­kan­nois­ta omien su­ku­lais­ten mer­kin­tö­jä esi­merk­kien avul­la. Kurs­si so­vel­tuu kai­kil­le omis­ta suku­juu­ris­taan kiin­nos­tu­neil­le.
Yhteistyössä
Ritva Sampio, sukututkimusopettaja, johtaja Suomen Sukututkimustoimisto Oy
Koulutus järjestetään yhteistyössä SnellmanEDUn kanssa.
Yhteyshenkilö
Suunnittelija Ulla Peräkorpi, ulla.perakorpi@savonlinnankesayliopisto.fi, +358 44 7730 999
Lisätiedot
Voit osallistua koulutukseen tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. Tarvitset toimivan nettiyhteyden ja tietokoneen peruskäyttötaidot. Saat sähköpostiisi osallistumislinkin ennen koulutuksen alkua.
Koulutuksen aikana on kommentointimahdollisuus chatissa, ja koulutuksen jälkeen saat tallenteet käyttöösi.
Henkilökunta auttaa sinua koulutuksen aikana teknisissä asioissa.
Hinta ja maksutiedot
55€/osallistuja
Ilmoittautuminen avoinna
7.12.2020 - 31.3.2021
Ilmoittaudu koulutukseen »
Tulostettava versio