Etusivu > Courses > Tieteellinen ajattelu ja tieto (5 op)

Tieteellinen ajattelu ja tieto (5 op)

Ilmoittaudu koulutukseen »
Nimi
Tieteellinen ajattelu ja tieto (5 op)
Kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

-tunnistaa arkiajattelun ja tieteellisen ajattelun perusteita ja eroja
-eritellä argumentoinnin perusteita
-tarkastella tutkimusten tieteenfilosofisia ja tieto-opillisia perusoletuksia
-arvioida omia tietoa ja todellisuutta koskevia uskomuksiaan
-kuvata kasvatustieteellisen tutkimuksen metodologisia päälinjoja ja erilaisia tutkimusmenetelmiä
-poimia tutkimuksista olennaisia tietoja ja tulkita niitä
-rakentaa omaa asiantuntijuuttaan tutkimuksiin ja tutkimiseen perustuen.

Aika
18.2.2020 - 17.3.2020
Paikka
Savonlinnan kesäyliopisto
Puistokatu 5
57100
Savonlinna
Sisältö
Katso opintokokonaisuuden sisältö, suoritustavat ja ajankohta Opintopolusta. https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.491900514310
Yhteistyössä
Emoyliopisto: Jyväskylän yliopisto
Yhteyshenkilö
suunnittelija Ulla Peräkorpi, ulla.perakorpi@savonlinnankesayliopisto.fi, 044 7730 999
Lisätiedot
Opintojakso sisältyy Kasvatustieteen perusopintokokonaisuuteen.
Hinta ja maksutiedot
Opintomaksu 105 € (sis. Jyväskylän avoimen yliopiston rekisteröintimaksun). HUOM. Kasvatustieteen perusopintokokonaisuuteen ilmoittautuneiden ei tarvitse ilmoittautua opintojaksolle erikseen.
Ilmoittautuminen avoinna
25.7.2019 - 3.2.2020
Ilmoittaudu koulutukseen »
Tulostettava versio