Etusivu > Courses > Suvun tarinat talteen – VERKKOKURSSI

Suvun tarinat talteen - VERKKOKURSSI

Ilmoittaudu koulutukseen »
Nimi
Suvun tarinat talteen - VERKKOKURSSI
Kuvaus

Ha­lu­ai­sit­ko saa­da suku­tut­ki­muk­seen li­sää mie­len­kiin­toa ja ta­ri­noi­ta?

Nyt si­nul­la on mah­dol­li­suus osal­lis­tua kir­joit­ta­ja­pii­riin ja kir­joit­taa ta­ri­noi­ta su­ku­si hen­ki­löis­tä.

Aika
14.4.2021 - 2.6.2021
Kesto
8 iltapäivää
Paikka
Verkkokurssi
Verkkokoulutus
Sisältö
Kurs­si jär­jes­te­tään ver­kos­sa kes­ki­viik­koi­sin: 14.04., 21.04., 28.04., 05.05., 12.05., 19.05., 26.05. sekä 02.06.2021 klo 15-16.30.
Ta­paam­me kes­ki­viik­koi­sin ver­kos­sa, jo­ten ko­toa kä­sin voit osal­lis­tua kurs­sil­le. Kir­joi­tam­me pal­jon su­vun ih­mi­sis­tä ja ta­pah­tu­mis­ta. Usein ne ovat ker­rot­tu­ja, suus­ta suu­hun kul­ke­via ta­ri­noi­ta, jot­ka li­sää­vät suku­tut­ki­muk­sen ar­voa. Muis­te­lut he­rät­tä­vät kiin­nos­tus­ta, lu­ke­mi­nen on mie­len­kiin­tois­ta ja tie­toa an­ta­vaa. Kir­joit­ta­ja­pii­rin ta­paa­mi­sis­sa poh­dim­me, mi­ten saa­da tut­ki­muk­seen vi­vah­teik­kuut­ta.
Yhteistyössä
Mar­ja Viik, joka on pi­tä­nyt lu­kui­sia kir­joit­ta­ja­kou­lu­tuk­sia ja kurs­se­ja eri puo­lil­la Suo­mea.
Koulutus järjestetään yhteistyössä SnellmanEDUn kanssa.
Yhteyshenkilö
Suunnittelija Ulla Peräkorpi, ulla.perakorpi@savonlinnankesayliopisto.fi, +358 44 7730 999
Lisätiedot
Voit osallistua koulutukseen tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. Tarvitset toimivan nettiyhteyden ja tietokoneen peruskäyttötaidot. Saat sähköpostiisi osallistumislinkin ennen koulutuksen alkua.
Koulutuksen aikana on kommentointimahdollisuus chatissa, ja koulutuksen jälkeen saat tallenteet käyttöösi.
Henkilökunta auttaa sinua koulutuksen aikana teknisissä asioissa.
Hinta ja maksutiedot
74€/osallistuja
Ilmoittautuminen avoinna
7.12.2020 - 5.4.2021
Ilmoittaudu koulutukseen »
Tulostettava versio