Etusivu > Courses > Sukuni sukunimet – VERKKOKURSSI

Sukuni sukunimet - VERKKOKURSSI

Ilmoittaudu koulutukseen »
Nimi
Sukuni sukunimet - VERKKOKURSSI
Kuvaus

Oletko kiinnostunut oman sukunimesi historiasta? Miten pysyviä sukunimet ovat olleet, miten ne periytyivät ennen ja miten nyt?

HUOM: Jos ilmoittaudut tähän koulutukseen 14.1.2021 mennessä, saat lisäksi veloituksetta bonuswebinaarin ”Vanhat käsialat sukututkijoiden haasteena” 28.4.2021.

Aika
18.2.2021 - 4.3.2021
Kesto
3 iltaa
Paikka
Verkkokurssi
Verkkokoulutus
Sisältö
Webinaarit torstaisin 18.2.-4.3.2021 klo 17:30-19:00

Mitä tar­koit­taa suku­ni­men suo­ja ja mi­ten se on muut­tu­nut? Mitä ovat su­ku­si pai­kan­ni­met, mis­tä nii­tä voi et­siä? Mi­ten suku- ja pai­kan­ni­mien kir­ja­via kir­joi­tus­a­su­ja tu­li­si tul­ki­ta? Mi­ten ni­met tai­pu­vat?
Täs­sä we­bi­naa­ris­sa saat esi­merk­ke­jä oman su­vun tut­ki­mi­seen ja mah­dol­li­seen ni­men­muu­tos­ha­ke­muk­seen. Kurs­sin mu­ka­na tu­lee kat­ta­va lis­ta in­ter­net­o­soit­teis­ta, joi­den avul­la voit teh­dä suku­tut­ki­mus­ta. Opis­ke­li­jat saa­vat li­säk­si Suo­men Suku­his­to­ri­al­li­sen yh­dis­tyk­sen jä­sen­tun­nuk­set, joi­den avul­la suku­tut­ki­muk­sen te­ke­mi­nen hel­pot­tuu huo­mat­ta­vas­ti. We­bi­naa­ris­sa tu­tus­tum­me ai­em­pien ni­men­muu­tos­ten löy­tä­mi­seen mm. digi­ku­vat­tu­jen sa­no­ma­leh­tien avul­la. Pe­reh­dym­me myös Digi- ja vä­es­tö­tie­to­vi­ras­ton ni­mis­tö­si­vui­hin, His­ki-tie­to­kan­nan ja Fa­mi­ly­se­arc­hin hyö­dyn­tä­mi­seen. Käym­me esi­merk­kien avul­la läpi myös kir­kon­kir­jois­sa en­nen vuo­den 1920 suku­nimi­la­kia esiin­ty­nei­tä suku­ni­mien eri­lai­sia kir­jaa­mis­ta­po­ja.

Yhteistyössä
Sirkka Paikkala, dosentti (Helsingin ja Turun yliopistot), nimistöntutkija, oikeusministeriön nimilautakunnan jäsen
Ritva Sampio, sukututkimusopettaja, johtaja, Suomen Sukututkimustoimisto Oy
Koulutus järjestetään yhteistyössä SnellmanEDUn kanssa.
Yhteyshenkilö
Suunnittelija Ulla Peräkorpi, ulla.perakorpi@savonlinnankesayliopisto.fi, +358 44 7730 999
Lisätiedot
Voit osallistua koulutukseen tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. Tarvitset toimivan nettiyhteyden ja tietokoneen peruskäyttötaidot. Saat sähköpostiisi osallistumislinkin ennen koulutuksen alkua.
Koulutuksen aikana on kommentointimahdollisuus chatissa, ja koulutuksen jälkeen saat tallenteet käyttöösi.
Henkilökunta auttaa sinua koulutuksen aikana teknisissä asioissa.
Hinta ja maksutiedot
65€/osallistuja
Ilmoittautuminen avoinna
7.12.2020 - 10.2.2021
Ilmoittaudu koulutukseen »
Tulostettava versio