Etusivu > Courses > Sukujuuria Karjalassa – VERKKOKURSSI

Sukujuuria Karjalassa - VERKKOKURSSI

Ilmoittaudu koulutukseen »
Nimi
Sukujuuria Karjalassa - VERKKOKURSSI
Kuvaus

Ovatko sukusi juuret Karjalan alueelta?
Täl­lä verk­ko­kurs­sil­la tu­tus­tum­me Luo­vu­tetun Kar­ja­lan alu­een suku­tut­ki­mus­läh­tei­siin, muun mu­as­sa Ka­ti­Ha-tie­to­kan­taan, mut­ta myös ny­kyi­sen Suo­men Kar­ja­lan alu­een läh­tei­siin.

HUOM: Jos ilmoittaudut tähän koulutukseen 14.1.2021 mennessä, saat lisäksi veloituksetta bonuswebinaarin ”Vanhat käsialat sukututkijoiden haasteena” 28.4.2021.

Aika
8.3.2021 - 22.3.2021
Kesto
3 iltaa
Paikka
Verkkokurssi
Verkkokoulutus
Sisältö

Webinaarit maanantaisin 8.3.-22.3.2021 klo 17.30-19.00


Pe­reh­dym­me lu­pien han­kin­taan ja sii­hen mitä tie­to­ja on käy­tös­sä va­paas­ti ver­kos­sa. Tu­tus­tum­me li­säk­si hen­ki­kir­jo­jen käyt­töön, sil­lä nii­tä on hyvä hyö­dyn­tää esim. Vii­pu­rin tuo­mi­o­kirk­ko­seu­ra­kun­nan osal­ta, kun kir­kol­lis­ta läh­teis­töä puut­tuu. Hen­ki­kir­jo­jen avul­la voi teh­dä tut­ki­mus­ta ta­lo­jen omis­ta­jis­ta ja sii­hen­kin pe­reh­dym­me täs­sä kou­lu­tuk­ses­sa.


Saat myös opas­tus­ta or­to­dok­si­su­ku­jen ja Kar­ja­lan lähi­a­lu­ei­den tut­ki­muk­seen. San­te­ri Pal­vi­ai­nen esit­te­lee mm. Raja-Kar­ja­lan, Vie­nan Kar­ja­lan, Au­nuk­sen Kar­ja­lan ja In­ke­rin alu­een läh­teis­töä.

Yhteistyössä
Santeri Palviainen, sukututkimustoimikunnan puheenjohtaja, Karjalan Sivistysseura
Ritva Sampio, sukututkimusopettaja, johtaja, Suomen Sukututkimustoimisto Oy
Koulutus järjestetään yhteistyössä Snellman-kesäyliopiston kanssa.
Yhteyshenkilö
Suunnittelija Ulla Peräkorpi, ulla.perakorpi@savonlinnankesayliopisto.fi, +358 44 7730 999
Lisätiedot
Voit osallistua koulutukseen tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. Tarvitset toimivan nettiyhteyden ja tietokoneen peruskäyttötaidot. Saat sähköpostiisi osallistumislinkin ennen koulutuksen alkua.
Koulutuksen aikana on kommentointimahdollisuus chatissa, ja koulutuksen jälkeen saat tallenteet käyttöösi.
Henkilökunta auttaa sinua koulutuksen aikana teknisissä asioissa.
Hinta ja maksutiedot
65€/osallistuja
Ilmoittautuminen avoinna
7.12.2020 - 1.3.2021
Ilmoittaudu koulutukseen »
Tulostettava versio