Etusivu > Courses > Prosessi- ja laatujohtaminen (5 op)

Prosessi- ja laatujohtaminen (5 op)

Ilmoittaudu koulutukseen »
Nimi
Prosessi- ja laatujohtaminen (5 op)
Kuvaus

Opintojakso kuuluu pakollisena opintojaksona Tuotantotalouden sivuaineopinnot 25 op -kokonaisuuteen.

Aika
24.2.2021 - 21.4.2021
Paikka
Savonlinnan kesäyliopisto
Puistokatu 5
57100
Savonlinna
Sisältö
Laadun ja laatujohtamisen merkitys ja perusolettamukset, laatu organisaation strategiassa ja kulttuurissa, tuotteiden ja palveluiden laatu, prosessien kuvaus ja johtaminen, suorituskyvyn mittaus, laatujärjestelmät, Lean, Six Sigma, henkilöstö ja tiimit.
Tavoite
Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa selittää prosessien, laadun, prosessijohtamisen ja kokonaisvaltaisen laatujohtamisen roolin yrityksen liiketoiminnassa. Opiskelija omaa valmiudet kehittää yrityksen toimintaa prosessi- ja laatujohtamisen periaatteiden mukaisesti ja tarkoituksenmukaisia työkaluja hyödyntäen.
Yhteistyössä
Emoyliopisto: Oulun yliopisto, OY
Yhteyshenkilö
Suunnittelija, Erja Tynkkynen, erja.tynkkynen@savonlinna.net +358 44 7730 997
Hinta ja maksutiedot
Opintomaksu 80 € (sis. Oulun yliopiston avoimen yliopiston rekisteröintimaksun). HUOM. Tuotantotalouden sivuaineopinnot -opintokokonaisuuteen ilmoittautuneiden ei tarvitse ilmoittautua opintojaksolle erikseen.
Ilmoittautuminen avoinna
20.5.2020 - 1.2.2021
Ilmoittaudu koulutukseen »
Tulostettava versio