Etusivu > Courses > Prosessi- ja laatujohtaminen 5 op, Oulun yliopisto

Prosessi- ja laatujohtaminen 5 op, Oulun yliopisto

Ilmoittaudu koulutukseen »
Nimi
Prosessi- ja laatujohtaminen 5 op, Oulun yliopisto
Kuvaus

Opintojakso kuuluu pakollisena opintojaksona Tuotantotalouden sivuaineopinnot 25 op -kokonaisuuteen.

Aika
3.3.2022 - 4.5.2022
Paikka
Savonlinna
Sisältö
Laadun ja laatujohtamisen merkitys ja perusolettamukset, laatu organisaation strategiassa ja kulttuurissa, tuotteiden ja palveluiden laatu, prosessien kuvaus ja johtaminen, suorituskyvyn mittaus, laatujärjestelmät, Lean, Six Sigma, henkilöstö ja tiimit.
Kurssi koostuu kymmenestä viikottaisesta luennosta ja niihin liittyvistä tehtävistä. Orientaatioluento järjestetään live-verkkoluentona ja julkaistaan tallenteina jälkeenpäin. Tämän jälkeen seuraavan yhdeksän viikon ajan kurssin Moodle-työtilassa julkaistaan viikottaiset videoluennot. Viimeinen luentokerta järjestetään myös mahdollisesti live-verkkoluentona.
Kirjallisuus:
JS Oakland, RJ Oakland & MA Turner (2021) Total quality management and operational excellence: text with cases, (5th ed.). Routledge, 540 pp. ja kurssin aikana jaettava materiaali.
Tavoite
Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa selittää prosessien, laadun, prosessijohtamisen ja kokonaisvaltaisen laatujohtamisen roolin yrityksen liiketoiminnassa. Opiskelija omaa valmiudet kehittää yrityksen toimintaa prosessi- ja laatujohtamisen periaatteiden mukaisesti ja tarkoituksenmukaisia työkaluja hyödyntäen.
Arviointi
Opiskelija laatii viikottain kyseisen viikon aineistoon perustuen omaa oppimistaan käsittelevän luentoreflektion ja vastaa kyseisen viikon kotitehtävään. Tehtävät arvostellaan viikottain, ja kurssiarvosana asteikolla 1-5 tai hylätty muodostuu näiden viikkoarviointien summasta.
Yhteistyössä
Emoyliopisto: Oulun yliopisto, OY
Yhteyshenkilö
Koulutusasiantuntija Ulla Peräkorpi, ulla.perakorpi@savonlinnankesayliopisto.fi, 044 7730 999
Hinta ja maksutiedot
Opintomaksu 75 € HUOM. Tuotantotalouden sivuaineopinnot -opintokokonaisuuteen ilmoittautuneiden ei tarvitse ilmoittautua opintojaksolle erikseen.
Ilmoittautuminen avoinna
20.5.2020 - 22.2.2022
Ilmoittaudu koulutukseen »
Tulostettava versio