Informaatio-oikeus (5 op)

Opintojakso kuuluu valinnaisena opintojaksona Opetushallinto, perusopinnot -kokonaisuuteen ja suositeltuna opintojaksona Hallinto-oikeuden perusopintokokonaisuuteen.

Virkamiesoikeus (5 op)

Opintojakso kuuluu valinnaisena opintojaksona Opetushallinto, perusopinnot -kokonaisuuteen ja suositeltuna opintojaksona Hallinto-oikeuden perusopintokokonaisuuteen.

Perhe- ja jäämistöoikeus (5 op)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa perhe- ja perintöoikeudelliset keskeiset käsitteet sekä tuntee perhe- ja perintöoikeudellisen systematiikan ja säädökset. Opiskelija tietää avioliiton ja muiden parisuhteiden...

1 2 3