Arkistojen aarteet – VERKKOKURSSI

Oletko kiinnostunut historiasta ja haluaisit löytää arkistoista tietoja sukusi menneisyydestä? Täl­lä verk­ko­kurs­sil­la pe­reh­dym­me eri ar­kis­to­jen tie­to­kan­toi­hin, joi­ta voi käyt­tää kir­kon­kir­ja-ai­neis­ton li­säk­si oman su­vun...

Työelämän psykologia (5 op)

Opintojaksolla käsitellään organisaatiopsykologian teoriasuuntauksia, tiimien toimintaa, työpaikkakonflikteja, asiantuntijaorganisaation psykologiaa sekä rakentavan ongelmanratkaisun toteuttamista. Kirjallisuus tutustuttaa opiskelijan työ- ja organisaatiopsykologian perusteorioihin, johtamiseen, organisaation muutokseen...

1 2 3 4 7