Etusivu > Courses > Orientoituminen kasvatus- ja koulutusalalle (2 op)

Orientoituminen kasvatus- ja koulutusalalle (2 op)

Ilmoittaudu koulutukseen »
Nimi
Orientoituminen kasvatus- ja koulutusalalle (2 op)
Kuvaus

Opintojakso kuuluu pakollisena opintojaksona Kasvatustieteellisen alan perusopinnot (erityisesti varhaiskasvatus) 25 op -kokonaisuuteen.

Aika
26.8.2020 - 31.5.2021
Paikka
Savonlinnan kesäyliopisto
Puistokatu 5
57100
Savonlinna
Sisältö
Katso Orientoituminen kasvatus- ja koulutusalalle -opintojakson sisältö, suoritustavat ja ajankohta Opintopolusta.
Tavoite
Kurssin suoritettuaan opiskelija
tiedostaa kasvatus- ja koulutusalalla toimivien pedagogiseen työhön kohdistuvat odotukset ja osaamisvaatimukset yksilöllisestä ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta.
ymmärtää kasvatus- ja koulutusalaa ohjaavien suunnitelmien ja määräysten merkityksen pedagogista työtä ohjaavana tekijänä.
tiedostaa opetus- ja kasvatusajattelun, pedagogisen lähestymistavan ja oppimisen yhteyden.
ymmärtää portfolion merkityksen pedagogisen asiantuntijuuden rakentumisen välineenä
Yhteistyössä
Emoyliopisto: Itä-Suomen yliopisto, UEF
Yhteyshenkilö
Suunnittelija Ulla Peräkorpi, ulla.perakorpi@savonlinnankesayliopisto.fi, +358 44 7730 999
Hinta ja maksutiedot
Opintomaksu 75 € (sis. Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston rekisteröintimaksun). HUOM. Kasvatustieteellisen alan perusopinnot (erityisesti varhaiskasvatus) -opintokokonaisuuteen ilmoittautuneiden ei tarvitse ilmoittautua opintojaksolle erikseen.
Ilmoittautuminen avoinna
20.5.2020 - 20.8.2020
Ilmoittaudu koulutukseen »
Tulostettava versio