Etusivu > Courses > Oppimisen ja kehityksen perusteet (5 op)

Oppimisen ja kehityksen perusteet (5 op)

Ilmoittaudu koulutukseen »
Nimi
Oppimisen ja kehityksen perusteet (5 op)
Kuvaus

Opintojakso kuuluu pakollisena opintojaksona Kasvatustieteellisen alan perusopinnot (SEKÄ erityisesti varhaiskasvatus ETTÄ painotuksena kasvatus- ja aikuiskasvatustiede) 25 op -kokonaisuuteen.

Aika
26.8.2020 - 31.5.2021
Paikka
Savonlinnan kesäyliopisto
Puistokatu 5
57100
Savonlinna
Sisältö
Katso Oppimisen ja kehityksen perusteet -opintojakson sisältö, suoritustavat ja ajankohta Opintopolusta.
Tavoite
Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa
tarkastella kontekstisidonnaisesti ja oppijalähtöisesti kasvua, kehitystä ja oppimista sekä niiden tukemista, ohjausta ja opetusta elämänkaaren eri vaiheissa (varhaisvuosista aikuisuuteen),
tunnistaa erilaisia oppimiskäsityksiä ja niiden vaikutuksia pedagogisiin valintoihin ja
tunnistaa ja analysoida vuorovaikutuksen ja ryhmäilmiöiden eri muotoja sekä hyödyntää tätä tietoa pedagogisessa toiminnassa.
Yhteistyössä
Emoyliopisto: Itä-Suomen yliopisto, UEF
Yhteyshenkilö
Suunnittelija Ulla Peräkorpi, ulla.perakorpi@savonlinnankesayliopisto.fi, +358 44 7730 999
Hinta ja maksutiedot
Opintomaksu 90 € (sis. Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston rekisteröintimaksun). HUOM. Kasvatustieteellisen alan perusopinnot (erityisesti varhaiskasvatus TAI painotuksena kasvatus- ja aikuiskasvatustiede) -opintokokonaisuuteen ilmoittautuneiden ei tarvitse ilmoittautua opintojaksolle erikseen.
Ilmoittautuminen avoinna
20.5.2020 - 24.8.2020
Ilmoittaudu koulutukseen »
Tulostettava versio