Etusivu > Courses > Oikeustieteen perusteet (1 op) – LUENTOKURSSI!

Oikeustieteen perusteet (1 op) - LUENTOKURSSI!

Ilmoittaudu koulutukseen »
Nimi
Oikeustieteen perusteet (1 op) - LUENTOKURSSI!
Kuvaus

Opintojakso kuuluu Opetushallinnon perusopintokokonaisuuteen ja vaadittuna edeltävänä opintona Yleisiin oikeusjärjestysopintoihin.

Jos innostut opintojakson suoritettuasi ilmoittautumaan Yleisiin oikeusjärjestysopinnot 60 op tai Opetushallinnon 25 op-opintokokonaisuuteen, hyvitetään tämän opintojakson hinta 40 € opintokokonaisuuden hinnasta!

Tutor Pekka Vaarala, Kainuun kesäyliopisto, kertoo miksi opiskella yleisiä oikeusjärjestysopintoja (tallenteen kesto 15 min)

http://skyot.adobeconnect.com/pke6suwubuyn/

Aika
14.9.2020 - 17.9.2020
Paikka
Savonlinnan kesäyliopisto
Puistokatu 5
57100
Savonlinna
Sisältö
Lähiopetusta (6 t) sekä verkkotentti omalta kotikoneelta.
Oikeudelliseen tulkintaan ja argumentaatioon liittyvät peruslähtökohdat, oikeustieteen keskeiset suuntaukset ja oikeusjärjestelmän kokonaisuus.
Julkisoikeuden, siviilioikeuden ja rikosoikeuden oikeudenalojen ominaispiirteet ja peruskäsitteet.
Oikeusturvajärjestelmän pääpiirteet.

Kohderyhmä
Opintojakso on tarkoitettu kaikille oikeustieteiden opiskelusta kiinnostuneille.
Yleiset oikeusjärjestysopinnot soveltuvat erityisesti sellaisille henkilöille, jotka opiskelevat tutkintotavoitteisesti. Opintokokonaisuus kuuluu sekä HTK- että ON-tutkintoja suorittavien ensimmäisen vuosikurssin opetusohjelmaan. Opetushallinto opintokokonaisuuden suorittaminen täyttää opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 2.4 § säädetyn vaatimuksen rehtorilta vaadittavista opinnoista.
Yhteistyössä
HTM Pekka Vaarala
Yhteyshenkilö
suunnittelija Erja Tynkkynen, 044 7730 997, erja.tynkkynen@savonlinna.net.
Lisätiedot
Opintojakso sisältyy pakollisena opintojaksona Opetushallinnon ja Yleiset oikeusjärjestysopinnot -opintokokonaisuuksiin.
Hinta ja maksutiedot
Yksittäisenä opintojaksona suoritettaessa 40 €. (Hinta sisältää avoimen yliopiston rekisteröintimaksun). Jos osallistuja ilmoittautuu Yleisiin oikeusjärjestys- tai Opetushallinnon perusopintoihin, hänelle hyvitetään tämän kurssin osallistumismaksu kokonaisuudessaan. HUOM! Opetushallinnon perusopintokokonaisuuteen ja Yleisiin oikeusjärjestysopintoihin ilmoittautuneiden ei tarvitse ilmoittautua opintojaksolle erikseen.
Ilmoittautuminen avoinna
15.6.2020 - 17.9.2020
Ilmoittaudu koulutukseen »
Tulostettava versio