Etusivu > Courses > Muistisairaan kohtaaminen – Validaatiomenetelmän kulmakivet

Muistisairaan kohtaaminen - Validaatiomenetelmän kulmakivet

Ilmoittaudu koulutukseen »
Nimi
Muistisairaan kohtaaminen - Validaatiomenetelmän kulmakivet
Kuvaus

Luo yhteys muistisairaaseen oikein - ennaltaehkäise mm. haastavat tilanteet.
Muistisairaan muuttunut käyttäytyminen, kuten joskus hyvinkin vaikeaselkoinen normiton puhe ja käyttäytyminen edellyttää hoitajalta osaamista ja ymmärrystä. Haastavia tilanteita voidaan ennaltaehkäistä, kun tunnetaan mm. sairastuneen elämänhistoria ja ymmärretään kohtaamattomat tarpeet ja tunteet.
Validaatiomenetelmä on vuorovaikutusmenetelmä, joka lisää hoitajan ymmärrystä ja ammattitaitoa kohdata ja hoitaa lääkkeettömin keinoin. Kun sairaan tunteet ja tarpeet tulevat kuulluksi, ymmärretyksi, hoitaminen helpottuu.

Aika
7.9.2021
Klo
12.00 - 16.00
Paikka
Verkossa
Sisältö
Koulutuksessa käsitellään mm.    


 •       Miten luon yhteyden muistisairaaseen ihmiseen?

 •       Validaatiomenetelmä- vuorovaikutuksen kulmakivet

 •       Muistisairaan tarpeet ja tunteet- psykososiaaliset tarpeet (seksuaaliset tarpeet, osallisuus, turvallisuus)

 •       Elämänhistorian tuntemuksen mahdollisuudet 

 •       Ammatillinen kosketus- mihin sitä tarvitaan

 •       Muistisairaan virkitystuokiot- mistä syntyy arjen tähtihetket

 •       Alzheimer ja siihen liittyvät käytösoireet- muuttunut   käyttäytyminen

 •       Lääkkeettömät menetelmät 

 •       Hyvä saattohoito

 •       Omaisten tukeminen ja huomioiminen, yhteistyö

 •       Muistisairaan itsemääräämisoikeus

Tavoite

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten ja muistisairaiden henkilöiden välisen vuorovaikutuksen kehittyminen. Koulutuksen jälkeen ammattilaiset ymmärtävät, miten aivosairaus, muistisairaus vaikuttaa sairastuneen toimintaan, ajatteluun ja käyttäytymiseen. Työntekijät osaavat muotoilla omaa vuorovaikutustaan muistisairaalle sopivaksi. Näin hoitotilanteiden laatu paranee ja helpottuu. Hoitotyön laadun parantuessa sekä asiakkaan että henkilökunnan toimiminen ja yhdessäolo vähentää väärin ymmärrystä. Hyvinvointi lisääntyy ja työ koetaan mielekkäämpänä onnistumisten johdosta.

Yhteistyössä
Kouluttaja Sirpa Remahl, validaatiokouluttaja, muistiasiantuntija.
Yhteyshenkilö
Koulutusasiantuntija Ulla Peräkorpi, ulla.perakorpi@savonlinnankesayliopisto.fi +358 44 7730 999
Hinta ja maksutiedot
Koulutuksen hinta 80 € / osallistuja
Ilmoittautuminen avoinna
8.6.2021 - 26.8.2021
Ilmoittaudu koulutukseen »
Tulostettava versio