Etusivu > Courses > Lasten ja nuorten sukupuoli- ja seksuaali-identiteetin tukeminen – mitä jokaisen lasten ja nuorten kanssa työskentelevän olisi hyvä tietää?

Lasten ja nuorten sukupuoli- ja seksuaali-identiteetin tukeminen – mitä jokaisen lasten ja nuorten kanssa työskentelevän olisi hyvä tietää?

Ilmoittaudu koulutukseen »
Nimi
Lasten ja nuorten sukupuoli- ja seksuaali-identiteetin tukeminen – mitä jokaisen lasten ja nuorten kanssa työskentelevän olisi hyvä tietää?
Kuvaus

Kuinka lapsen ja nuoren myönteistä kasvua omaksi itsekseen tuetaan? Kuinka toimia, jos lapsi tai nuori kokee sukupuoliristiriitaa? Kuinka käsitellä seksuaalivähemmistöjä? Millaisia palveluja on tarjolla sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöille? Koulutus lisää ymmärrystä sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuudesta sekä tarjoaa konkreettisia välineitä arjen työhön lasten ja nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille.

Aika
12.11.2021
Klo
08.30 - 12.30
Kesto
1 aamupäivää
Paikka
Verkkototeutus
Verkossa
Sisältö

  • Lasten ja nuorten käsitys omasta sukupuoli-identiteetistä sekä seksuaalisuudesta kehittyy perusopetuksen ikävuosien aikana.

  • Kuinka lasten ja nuorten kanssa työskentelevät ammattilaiset voivat arvoillaan ja käytänteillään tukea lasten myönteistä kasvua?

  • Kuinka ammattilaiset voivat arjen työnsä ohessa edistää sukupuolten tasa-arvoa ja tukea oppilaita oman identiteetin rakentumisessa?


Koulutus vastaa kysymyksiin
– Kuinka lasten ja nuorten myönteistä kasvua omaksi itsekseen tuetaan?
– Kuinka vahvistaa lasten ja nuorten turvataitoja ajoissa?
– Mistä sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuudessa pähkinänkuoressa on kyse?
– Kuinka kasvatustyössä voidaan huomioida moninaisuutta?
– Kuinka toimia, jos oppilas kokee sukupuoliristiriitaa?
– Kuinka käsitellä seksuaalivähemmistöjä?
– Kuinka oppimisympäristöstä saadaan sukupuolisensitiivisiä ja kaikki oppilaat kohtaavia?
– Millaisia palveluja on tarjolla sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöille?


Koulutus perustuu Eurooppalaisiin seksuaalikasvatuksen standardeihin (WHO/THL), Lasten oikeuksien sopimukseen (YK), Kansainvälisiin seksuaalioikeuksiin (WAS) ja Valtakunnalliseen Opetussuunnitelmaan.


Voit tutustua Eurooppalaisiin seksuaalikasvatuksen standardeihin tästä: https://www.julkari.fi/handle/10024/80220
Maksuttomasti ladattavissa oleva opas toimii myös erinomaisena ammattilaisten työkaluna.

Hyödyllistä tietoa sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuudesta:
https://thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/sukupuoli/sukupuolen-moninaisuus
https://sukupuolenosaamiskeskus.fi/
https://www.hyvakysymys.fi/artikkeli/mita-seksuaalisuuden-moninaisuus-tarkoittaa/

Tavoite
Lasten ja nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten tietojen, taitojen, varmuuden ja myönteisen asenteen vahvistaminen. Koulutus lisää ymmärrystä sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuudesta sekä tarjoaa konkreettisia välineitä arjen työhön.
Kohderyhmä
Lasten ja nuorten kanssa työskentelevät tai alaa opiskelevat
Yhteistyössä
Kouluttaja:

Saara Sahlstén on opettajataustainen (KM) auktorisoitu seksuaalikasvattaja ja – seksuaalineuvoja Joensuusta. Saara on perehtynyt etenkin lasten seksuaalikasvatukseen ja kouluttanut sen tiimoilta viime vuosina sadoittain lasten kanssa työskenteleviä ammattilaisia, kuten opettajia, varhaiskasvattajia sekä sosiaali- ja terveysalan työntekijöitä. Saara on pitänyt runsaasti koulutustilaisuuksia myös vanhemmille ja lasten kanssa järjestöissä toimiville vapaaehtoisille. Vuonna 2018 Suomen seksologinen seura palkitsi Saaran Työn sankari- tunnustuksella aktiivisesta työstä seksuaaliterveyden edistämiseksi.


Saaran monipuolinen kasvatus- ja opetusalan osaaminen yhdistettynä seksuaaliterveyden tuntemukseen luo oivan pohjan sekä poikkitieteisen näkökulman seksuaalikasvatustyöhön. Kutsumustyön missiona on sanoa heipat puhumattomuudella ja edistää lasten ja nuorten hyvinvointia varhaisvuosista alkaen. Perusta koko elämän mittaiselle hyvinvoinnille, seksuaaliterveydelle ja turvataidoille luodaan jo varhaisvuosina.


Kaikkien koulutustilaisuuksien tavoitteena on antaa lasten kanssa toimiville aikuisille varmuutta ja työkaluja lasten myönteisen kasvun tukemiseen, luontevana arjen osana. Laadukas ja ikätasoinen seksuaalikasvatus on jokaisen lapsen ja nuoren oikeus.
Voit tutustua Saaran seksuaalikasvatustyöhön lisää sivuilla www.kasvukaruselli.com


Koulutus järjestetään yhteistyössä Riveria-kesäyliopiston kanssa.
Yhteyshenkilö
Hanna-Riikka Karjalainen, hanna-riikka@savonlinnankesayliopisto.fi
Hinta ja maksutiedot
Osallistumismaksu 95 €/osallistuja. Laskutetaan ennen kurssin alkua.
Ilmoittautuminen avoinna
22.7.2021 - 27.10.2021
Ilmoittaudu koulutukseen »
Tulostettava versio