Etusivu > Courses > Laaja-alaisia valmiuksia 2. asteen opinto-ohjaukseen ja opiskelijan tukitoimiin, 7 op – VERKKOKURSSI

Laaja-alaisia valmiuksia 2. asteen opinto-ohjaukseen ja opiskelijan tukitoimiin, 7 op - VERKKOKURSSI

Nimi
Laaja-alaisia valmiuksia 2. asteen opinto-ohjaukseen ja opiskelijan tukitoimiin, 7 op - VERKKOKURSSI
Kuvaus

Tämä koulutus kokoaa yhteen laajan opiskelijatukitoimiverkoston (opinto-ohjaajat, kuraattorit, koulupsykologit, uraohjaajat) 2. asteella (lukio ja ammattioppilaitos), vapaassa sivistystyössä (kansanopistot ja kesäyliopistot) sekä alueen työ- ja elinkeinoelämässä.

Aika
1.10.2020 - 31.5.2021
Paikka
Verkkokurssi
Verkkokoulutus
Sisältö
OPINTOKOKONAISUUS KOOSTUU SEURAAVISTA OSIOISTA:

Uusi lukiolaki ja uudistuva korkeakouluun haku, 0,5 op
Kouluttaja: Samuli Laitinen
Toteutus: orientoiva verkkoluento 2 t ja ajankohtainen kirjallisuus
Aikataulu: lokakuu 2020

Rakennetaan työyhteisö vahvaksi, 1 op
Kouluttaja: Erja Sandberg
Toteutus: verkkoluennot 2 x 4 t, verkkotyöskentely, kirjalliset tehtävät
Aikataulu: marraskuu 2020

Rakennetaan nuori vahvaksi, 1 op
Kouluttaja: Erja Sandberg
Toteutus: verkkoluennot 2 x 4 t, verkkotyöskentely, kirjalliset tehtävät
Aikataulu: joulukuu 2020

Verkko-opiskeluvalmiudet, 1 op
Kouluttaja: Matleena Laakso
Toteutus: verkkoluennot 2 x 4 t, verkkotyöskentely, kirjalliset tehtävät
Aikataulu: helmikuu 2021

Akateemiset opiskeluvalmiudet, 1 op
Kouluttaja: vahvistetaan myöhemmin
Toteutus: verkkoluennot 2 x 4 t, verkkotyöskentely, kirjalliset tehtävät
Aikataulu: maaliskuu 2021

Työkaluja tulevaisuusohjaukseen, 1 op
Kouluttaja: Johanna Ollila
Toteutus: verkkoluennot 2 x 4 t, verkkotyöskentely, kirjalliset tehtävät
Aikataulu: huhtikuu 2021

Tarinallistaminen, 1 op
Kouluttaja: Janne Laitinen
Toteutus: verkkotyöskentely pienryhmissä, kirjalliset tehtävät
Aikataulu: toukokuu 2021

Työ- ja elinkeinoelämän tuntemus, 0,5 op
Toteutus: itsenäisesti suoritettava tutustumiskäynti alueen TE-toimistoon
Aikataulu: vapaasti suoritettavissa opintokokonaisuuden keston aikana
Tavoite
Koulutuksen käytyään opiskelija tietää uuden lukiolain ja uudistuvan korkeakouluunhaun keskeiset pääkohdat. Lisäksi hän on perehtynyt opiskelijan jaksamiseen, akateemisiin opiskeluvalmiuksiin sekä verkko-opiskelutaitoihin liittyviin tekijöihin. Koulutus antaa ymmärrystä myös tulevaisuusohjauksesta sekä alueellisista tulevaisuuden osaajatarpeista nuorten jatko-opintosuunnitelmien pohjaksi.
Yhteistyössä
Koulutus järjestetään yhteistyössä Kainuun kesäyliopiston kanssa.
Yhteyshenkilö
Suunnittelija Ulla Peräkorpi, ulla.perakorpi@savonlinnankesayliopisto.fi, +358 44 7730 999
Lisätiedot
Verkkotuetut monimuoto-opinnot sisältäen verkkoluentoja, pienryhmätyöskentelyä verkossa, itsenäistä työskentelyä, kirjallisia tehtäviä
Reaaliaikaiset verkkoluennot nauhoitetaan, joten opiskelija voi katsella nauhoitteet haluamanaan ajankohtana myös itsenäisesti.
Hinta ja maksutiedot
925 € / osallistujia. Jos osallistujia on enemmän kuin 30, hinta on 700 € / osallistuja
Ilmoittautuminen avoinna
25.7.2019 - 14.9.2020

Tulostettava versio