Etusivu > Courses > Kasvatus, yhteiskunta ja muutos, osa 1 (3 op)

Kasvatus, yhteiskunta ja muutos, osa 1 (3 op)

Nimi
Kasvatus, yhteiskunta ja muutos, osa 1 (3 op)
Kuvaus

Opintojakso on osa kasvatustieteen perusopintoja, ja kuuluu temaattiseen kokonaisuuteen KTKP020 Kasvatus, yhteiskunta ja muutos (5 op). Temaattisen kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa:

-hahmottaa, miten kasvatus ilmenee yhtäältä yhteiskunnallisten rakenteiden ja käytänteiden osana ja toisaalta niitä muuttavana voimana
-tarkastella kasvatukseen ja koulutukseen liittyviä sosiaalisia, kulttuurisia, taloudellisia ja poliittisia ilmiöitä sekä kasvatus- ja koulutusinstituutioita yhteiskuntatieteellisiä käsitteitä ja teorioita käyttäen
-eritellä lapsuuteen, nuoruuteen ja aikuisuuteen liittyviä yhteiskunnallisia ilmiöitä ja niissä tapahtuneita tai tapahtuvia muutoksia.

Aika
21.1.2020 - 11.2.2020
Paikka
Savonlinnan kesäyliopisto
Puistokatu 5
57100
Savonlinna
Sisältö
Katso opintokokonaisuuden sisältö, suoritustavat ja ajankohta Opintopolusta: https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.771632363410
Yhteistyössä
Emoyliopisto:Jyväskylän yliopisto
Yhteyshenkilö
suunnittelija Ulla Peräkorpi, ulla.perakorpi@savonlinnankesayliopisto.fi, 044 7730 999
Lisätiedot
Opintojakso sisältyy Kasvatustieteen perusopintokokonaisuuteen.
Hinta ja maksutiedot
Opintomaksu 75 € (sis. Jyväskylän avoimen yliopiston rekisteröintimaksun). HUOM. Kasvatustieteen perusopintokokonaisuuteen ilmoittautuneiden ei tarvitse ilmoittautua opintojaksolle erikseen.
Ilmoittautuminen avoinna
25.7.2019 - 7.1.2020

Tulostettava versio