Etusivu > Courses > Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede (25 op), kasvatustieteellisen alan perusopinnot 2020-2021, UEF (kopio)

Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede (25 op), kasvatustieteellisen alan perusopinnot 2020-2021, UEF (kopio)

Ilmoittaudu koulutukseen »
Nimi
Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede (25 op), kasvatustieteellisen alan perusopinnot 2020-2021, UEF (kopio)
Kuvaus

Päivitämme lv. 2020-2021 tutkintovaatimukset opintojaksoineen kesäkuun aikana.

Aika
1.8.2020 - 31.12.2021
Paikka
Savonlinnan kesäyliopisto
Puistokatu 5
57100
Savonlinna
Sisältö
Lukuvuoden 2019-2020 tutkintovaatimuksien opintojaksot:
Johdatus kasvatustieteisiin 5 op
Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet 5 op (yhteinen osa ja eriytyvä osa, kasvatus- ja aikuiskasvatustiede)
Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet 5 op (yhteinen osa ja eriytyvä osa, kasvatus- ja aikuiskasvatustiede)
Oppimisen ja kehityksen perusteet 5 op
Toimijana kasvatusalalla 5 op

Opintokokonaisuus sisältää opintojaksoittain määriteltyjä erilaisia suoritustapoja: verkkotyöskentelyä, opintopiirejä, oppimistehtäviä, kirjallisuustenttejä. Opintojaksot on aikataulutettu, eivät sisällä pakollista lähiopetusta.

Kaksi opintojaksoa on osin yhteisiä erityispedagogiikan ja varhaiskasvatuksen suuntautuneen perusopintokokonaisuuden kanssa, opintojakson koodissa "y". Opintojakso eroaa oppiaineittain eriytyvän osan osalta, koodissa "c".

Lisäämme opintojaksot ja linkit yliopiston tutkintovaatimuksiin heti, kun yliopisto on tutkintovaatimukset kaudelle 2020-2021 julkaissut, viimeistään kesäkuun loppuun mennessä. Sisältää pienryhmätyöskentelyä. Savonlinnan kesäyliopistolla järjestettävien opintojaksojen tiedot ilmoitetaan viimeistään elokuussa.

Tavoite
Opiskelija ymmärtää aikuiskasvatustieteen ja yleisen kasvatustieteen ominaispiirteitä sekä tunnistaa joitakin niiden keskeisimpiä sisältö- ja sovellusaloja sekä toimintakonteksteja. Hänellä on alustava käsitys niiden tavoista käsitteellistää kasvun ja oppimisen ilmiöitä sekä tutkimustavoista. Opiskelija on motivoitunut valitsemansa tieteenalan opinnoista ja osoittaa halua osaamisensa kehittämiseen.
Kohderyhmä
Opinnot sopivat koulutuksen kehittämisen, suunnittelun, hallinnon, arvioinnin sekä henkilöstön kehittämisen asiantuntijatehtävissä toimiville ammatillisen osaamisen täydentäjille ja ko tehtäviin suuntautuville sekä kaikille aihepiiristä kiinnostuneille.

Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perus- ja aineopinnot tarjoavat hyviä mahdollisuuksia hakeutua tutkinto-opiskelijaksi avoimen yliopiston väylän kautta.
Yhteistyössä
Emoyliopisto Itä-Suomen yliopisto, UEF.
Yhteyshenkilö
Koulutussuunnittelija Ulla Peräkorpi, 044 7730 999, ulla.perakorpi@savonlinna.net.
Hinta ja maksutiedot
Opintomaksu on 465 € (sisältää Avoimen yliopiston palvelumaksun).
Ilmoittautuminen avoinna
3.6.2020 - 1.9.2020
Ilmoittaudu koulutukseen »
Tulostettava versio