Etusivu > Courses > Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede (25 op), kasvatustieteellisen alan perusopinnot 2020-2021, UEF

Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede (25 op), kasvatustieteellisen alan perusopinnot 2020-2021, UEF

Nimi
Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede (25 op), kasvatustieteellisen alan perusopinnot 2020-2021, UEF
Kuvaus

Kasvatustieteellisen alan perusopinnot (painotuksena kasvatus- ja aikuiskasvatustiede) 25 op suoritettuaan opiskelija ymmärtää aikuiskasvatustieteen ja yleisen kasvatustieteen ominaispiirteitä sekä tunnistaa joitakin niiden keskeisimpiä sisältö- ja sovellusaloja sekä toimintakonteksteja. Hänellä on alustava käsitys niiden tavoista käsitteellistää kasvun ja oppimisen ilmiöitä sekä tutkimustavoista. Opiskelija on motivoitunut valitsemansa tieteenalan opinnoista ja osoittaa halua osaamisensa kehittämiseen.

Opintokokonaisuuden opintojaksot:

Johdatus kasvatustieteisiin 5 op
Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet 3 op yhteinen osa
Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet 2 op eriytyvä osa, kasvatus- ja aikuiskasvatustiede
Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet 2 op yhteinen osa
Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet 3 op eriytyvä osa, kasvatus- ja aikuiskasvatustiede
Oppimisen ja kehityksen perusteet 5 op
Toimijana kasvatusalalla 5 op

Aika
1.8.2020 - 31.12.2021
Paikka
Savonlinnan kesäyliopisto
Puistokatu 5
57100
Savonlinna
Sisältö
Katso Kasvatustieteellisen alan perusopintokokonaisuus (painotuksena kasvatus- ja aikuiskasvatustiede) -opintokokonaisuuden sisältö, suoritustavat ja ajankohta Opintopolusta.
Huomioi ennen kuin ilmoittaudut: Tutustu yksittäisten opintojaksojen suorittamismahdollisuuksiin ja aikatauluihin! Opintojaksot on aikataulutettu, ne ovat ajallisesti rajattuja ja useat edellyttävät opetukseen ilmoittautumista WebOodissa. Kokonaisuuteen ilmoittautuneet saavat ohjeet WebOodin käytöstä.
Kohderyhmä
Opinnot sopivat koulutuksen kehittämisen, suunnittelun, hallinnon, arvioinnin sekä henkilöstön kehittämisen asiantuntijatehtävissä toimiville ammatillisen osaamisen täydentäjille ja ko tehtäviin suuntautuville sekä kaikille aihepiiristä kiinnostuneille.

Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perus- ja aineopinnot tarjoavat hyviä mahdollisuuksia hakeutua tutkinto-opiskelijaksi avoimen yliopiston väylän kautta.
Yhteistyössä
Emoyliopisto Itä-Suomen yliopisto, UEF.
Yhteyshenkilö
Koulutussuunnittelija Ulla Peräkorpi, 044 7730 999, ulla.perakorpi@savonlinna.net.
Hinta ja maksutiedot
Opintomaksu on 465 € (sisältää Avoimen yliopiston palvelumaksun).
Ilmoittautuminen avoinna
3.6.2020 - 27.8.2020

Tulostettava versio