Etusivu > Courses > Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet (eriytyvä osa, kasvatus- ja aikuiskasvatustiede) 3 op

Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet (eriytyvä osa, kasvatus- ja aikuiskasvatustiede) 3 op

Ilmoittaudu koulutukseen »
Nimi
Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet (eriytyvä osa, kasvatus- ja aikuiskasvatustiede) 3 op
Kuvaus

Opintojakso kuuluu pakollisena opintojaksona Kasvatustieteellisen alan perusopinnot (painotuksena kasvatus- ja aikuiskasvatustiede) 25 op -kokonaisuuteen.

Aika
26.8.2020 - 31.5.2021
Paikka
Savonlinnan kesäyliopisto
Puistokatu 5
57100
Savonlinna
Sisältö
Katso Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet (eriytyvä osa, kasvatus- ja aikuiskasvatustiede) -opintojakson sisältö, suoritustavat ja ajankohta Opintopolusta.
Tavoite
Kurssin suoritettuaan opiskelija
tietää yhteiskuntatieteellisen/kasvatussosiologisen tutkimuksen perusasetelmia ja peruskäsitteitä,
tuntee koulutuksen yhteiskunnalliset funktiot ja osaa pohtia koulutuksen yksilöllisiä ja yhteiskunnallisia merkityksiä,
osaa tunnistaa ja arvioida koulutukseen kytkeytyviä tuen tarpeiden ja tarjottujen tukiratkaisujen merkityksiä sekä yksilön että yhteiskunnan näkökulmasta,
ymmärtää taiteen ja kulttuurin kulttuuri- ja hyvinvointipoliittisia ulottuvuuksia,
tietää kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnallisen tutkimuksen keskeiset teoriasuuntaukset ja on edistynyt kriittisen ajattelun taidoissaan.
Yhteistyössä
Emoyliopisto: Itä-Suomen yliopisto, UEF
Yhteyshenkilö
Suunnittelija Ulla Peräkorpi, ulla.perakorpi@savonlinnankesayliopisto.fi, +358 44 7730 999
Hinta ja maksutiedot
Opintomaksu 75 € (sis. Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston rekisteröintimaksun). HUOM. Kasvatustieteellisen alan perusopinnot (painotuksena kasvatus- ja aikuiskasvatustiede) -opintokokonaisuuteen ilmoittautuneiden ei tarvitse ilmoittautua opintojaksolle erikseen.
Ilmoittautuminen avoinna
20.5.2020 - 15.12.2020
Ilmoittaudu koulutukseen »
Tulostettava versio