Etusivu > Courses > Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet (eriytyvä osa, kasvatus- ja aikuiskasvastustiede) (2 op)

Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet (eriytyvä osa, kasvatus- ja aikuiskasvastustiede) (2 op)

Nimi
Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet (eriytyvä osa, kasvatus- ja aikuiskasvastustiede) (2 op)
Kuvaus

Opintojakso kuuluu pakollisena opintojaksona Kasvatustieteellisen alan perusopinnot (painotuksena kasvatus- ja aikuiskasvatustiede) 25 op -kokonaisuuteen.

Aika
26.8.2020 - 31.5.2021
Paikka
Savonlinnan kesäyliopisto
Puistokatu 5
57100
Savonlinna
Sisältö
Katso Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet (eriytyvä osa, kasvatus- ja aikuiskasvastustiede) -opintojakson sisältö, suoritustavat ja ajankohta Opintopolusta.
Tavoite
Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa
tunnistaa kasvatus- ja koulutuskysymysten historiallis-filosofisia kehityskulkuja niiden yhteiskunnallis-kulttuurisissa yhteyksissään,
arvioida kasvatukseen liittyviä ilmiöitä historiallis-filosofisista lähtökohdista,
vertailla oppimiskäsitysten sekä kasvatus- ja opetuskäytänteiden historiallisia ja filosofisia taustoja ja tarkastella kasvatuksen historiallis-filosofisia lähtökohtia oman tieteen- tai koulutusalan näkökulmasta.
Yhteistyössä
Emoyliopisto: Itä-Suomen yliopisto, UEF
Yhteyshenkilö
Suunnittelija Ulla Peräkorpi, ulla.perakorpi@savonlinnankesayliopisto.fi, +358 44 7730 999
Hinta ja maksutiedot
Opintomaksu 75 € (sis. Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston rekisteröintimaksun). HUOM. Kasvatustieteellisen alan perusopinnot (painotuksena kasvatus- ja aikuiskasvatustiede) -opintokokonaisuuteen ilmoittautuneiden ei tarvitse ilmoittautua opintojaksolle erikseen.
Ilmoittautuminen avoinna
20.5.2020 - 17.9.2020

Tulostettava versio