Etusivu > Courses > Johdatus kasvatustieteisiin (varhaiskasvatus) (5 op)

Johdatus kasvatustieteisiin (varhaiskasvatus) (5 op)

Ilmoittaudu koulutukseen »
Nimi
Johdatus kasvatustieteisiin (varhaiskasvatus) (5 op)
Kuvaus

Opintojakso kuuluu pakollisena opintojaksona Kasvatustieteellisen alan perusopinnot (erityisesti varhaiskasvatus) 25 op -kokonaisuuteen.

Aika
26.8.2020 - 31.5.2021
Paikka
Savonlinnan kesäyliopisto
Puistokatu 5
57100
Savonlinna
Sisältö
Katso Johdatus kasvatustieteisiin (erityisesti varhaiskasvatus) -opintojakson sisältö, suoritustavat ja ajankohta Opintopolusta.
Tavoite
Kurssin suoritettuaan opiskelija
tuntee kasvatuksen, koulutuksen ja elinikäisen oppimisen käsitteelliset perusteet,
tunnistaa neljä kasvatustiedettä (aikuiskasvatustiede, erityispedagogiikka, varhaiskasvatustiede, yleinen kasvatustiede) ja tietää niiden keskeisten erityisalojen ja osa-alueiden ominaispiirteitä ja tietää ihmistieteellisen tutkimuksen keskeiset lähestymistavat ja tutkimusotteet.
Yhteistyössä
Emoyliopisto: Itä-Suomen yliopisto, UEF
Yhteyshenkilö
Suunnittelija Ulla Peräkorpi, ulla.perakorpi@savonlinnankesayliopisto.fi, +358 44 7730 999
Hinta ja maksutiedot
Opintomaksu 90 € (sis. Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston rekisteröintimaksun). HUOM. Kasvatustieteellisen alan perusopinnot (erityisesti varhaiskasvatus) -opintokokonaisuuteen ilmoittautuneiden ei tarvitse ilmoittautua opintojaksolle erikseen.
Ilmoittautuminen avoinna
20.5.2020 - 27.8.2020
Ilmoittaudu koulutukseen »
Tulostettava versio