Etusivu > Courses > Johdatus elämänkatsomustietoon 5 op, Oulun yliopisto

Johdatus elämänkatsomustietoon 5 op, Oulun yliopisto

Ilmoittaudu koulutukseen »
Nimi
Johdatus elämänkatsomustietoon 5 op, Oulun yliopisto
Kuvaus

Opintojakso kuuluu pakollisena opintojaksona Elämänkatsomustieto, perusopinnot 25 op -kokonaisuuteen.

Aika
16.8.2021 - 10.6.2022
Paikka
Savonlinnan kesäyliopisto
Puistokatu 5
57100
Savonlinna
Sisältö
Elämänkatsomustiedon peruskäsitteet, opetussuunnitelmat ja tavoitteet. Opetussuunnitelmaan sisältyvien arvojen ja tavoitteiden historiallinen kehitys.
Oppimateriaali:

Elämänkatsomustiedon opetussuunnitelman perusteet peruskoulua ja lukiota varten (nämä löytyvät mm. oppiaineen kotisivuilta https://www.oulu.fi/elamankatsomustieto/) sekä Kenan Malik: Moraalin suuntaa etsimässä. Etiikan maailmanhistoria.

Opintojakso suoritetaan kirjallisuustenttinä. Tenti on lähitentti, joka pidetään Savonlinnan kesäyliopistolla. Tenttiin ilmoittautuminen kirjallisesti 14 vrk ennen tenttiä. Tenttimahdollisuudet ke 8.92021., ke 6.10.2021, ke 3.11.2021, ke 8.12.2021, ke 12.1.2022, ke 9.2.2022, ke 9.3.2022, ke 6.4.2022, ke 4.5.2022 ja ke 8.6.2022.
Tavoite
Opiskelija ymmärtää elämänkatsomustiedon luonteen ja tavoitteet peruskoulun ja lukion oppiaineena. Hän hahmottaa elämänkatsomustiedon roolin ns. katsomusaineiden kentässä ja osaa seurata ja arvioida elämänkatsomustiedon opetussuunnitelmasta, käytänteistä ja monikulttuurisesta koulusta käytävää keskustelua. Opiskelija ymmärtää elämänkatsomustiedon opetussuunnitelmaan sisältyvien tavoitteiden (demokraattinen kansalaisuus, tasa-arvo, vapaus) sekä niiden eriasteisen toteutumisen olevan historiallisen kehityksen tulosta ja hahmottaa niihin globalisoituvassa ja nopeasti muuttuvassa maailmassa kohdistuvia muutospaineita. Hän tuntee länsimaisten ja ei-länsimaisten moraalikäsitysten kehitystä ja osaa havainnollistaa niiden eri muotoja historiallisten esimerkkien avulla.
Arviointi
Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.
Yhteistyössä
Emoyliopisto: Oulun yliopisto, OY
Yhteyshenkilö
Koulutusasiantuntija Ulla Peräkorpi, 044 7730 999, ulla.perakorpi@savonlinnankesayliopisto.fi
Hinta ja maksutiedot
Opintomaksu 98 € Tämä hinta sisältää kaksi tenttimahdollisuutta (tentti ja yksi uusintatentti). Mikäli jätät saapumatta tenttiin, johon olet ilmoittautunut, tenttikerta katsotaan käytetyksi. Toisen uusintatentin järjestämisestä peritään 60 € maksu. HUOM. Elämänkatsomustieto, perusopinnot -opintokokonaisuuteen ilmoittautuneiden ei tarvitse ilmoittautua opintojaksolle erikseen.
Ilmoittautuminen avoinna
31.5.2021 - 22.3.2022
Ilmoittaudu koulutukseen »
Tulostettava versio