Etusivu > Courses > Genistä ja DNA:sta sukututkimuksessa – VERKKOKURSSI

Genistä ja DNA:sta sukututkimuksessa - VERKKOKURSSI

Ilmoittaudu koulutukseen »
Nimi
Genistä ja DNA:sta sukututkimuksessa - VERKKOKURSSI
Kuvaus

Haluaisitko oppia hyödyntämään Geniä, sukututkimuksen yhteisjulkaisualustaa, omassa sukututkimuksessa?

HUOM: Jos ilmoittaudut tähän koulutukseen 14.1.2021 mennessä, saat lisäksi veloituksetta bonuswebinaarin ”Vanhat käsialat sukututkijoiden haasteena” 28.4.2021.

Aika
2.2.2021 - 16.2.2021
Kesto
3 iltaa
Paikka
Verkkokurssi
Verkkokoulutus
Sisältö
Webinaarit tiistaisin  2. - 16.2.2021 klo 17:30-19:00

Kurssilla selvitetään, miten voin käyttää Geniä tu­los­te­ni jul­kai­suun, mik­si pro­jek­tei­hin kan­nat­taa osal­lis­tua, mi­ten voin tar­kis­taa onko siel­lä jo omia su­ku­lai­sia kir­jat­tu­na, mi­ten pää­sen al­kuun ja mitä toi­min­to­ja voin hyö­dyn­tää myös jo pi­dem­mäl­le eh­ti­nee­nä. Kurs­sil­la käym­me läpi myös mitä vel­voit­tei­ta mi­nul­la on tie­to­suo­ja­lain poh­jal­ta ja mi­ten voin teh­dä hy­vät läh­de­mer­kin­nät tut­ki­muk­sii­ni.
Kurs­sil­la pe­reh­dym­me myös DNA-tie­to­jen kä­sit­te­lyyn Ge­nis­sä, tar­jo­aa­han Ge­nin ”maa­il­man suku­puu” mo­nia mah­dol­li­suuk­sia DNA-su­ku­lai­suu­den sel­vit­tä­mi­sek­si.

Yhteistyössä
Ritva Sampio, sukututkimusopettaja, johtaja Suomen Sukututkimustoimisto Oy
Riik­ka Pii­ro­nen, suku­tut­ki­mus­kou­lut­ta­ja
Koulutus järjestetään yhteistyössä SnellmanEDUn kanssa.
Yhteyshenkilö
Suunnittelija Ulla Peräkorpi, ulla.perakorpi@savonlinnankesayliopisto.fi, +358 44 7730 999
Lisätiedot
Voit osallistua koulutukseen tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. Tarvitset toimivan nettiyhteyden ja tietokoneen peruskäyttötaidot. Saat sähköpostiisi osallistumislinkin ennen koulutuksen alkua.
Koulutuksen aikana on kommentointimahdollisuus chatissa, ja koulutuksen jälkeen saat tallenteet käyttöösi.
Henkilökunta auttaa sinua koulutuksen aikana teknisissä asioissa.
Hinta ja maksutiedot
65€/osallistuja
Ilmoittautuminen avoinna
7.12.2020 - 25.1.2021
Ilmoittaudu koulutukseen »
Tulostettava versio