Etusivu > Courses > Filosofian historia Sokrateksesta Sartreen 1 op

Filosofian historia Sokrateksesta Sartreen 1 op

Ilmoittaudu koulutukseen »
Nimi
Filosofian historia Sokrateksesta Sartreen 1 op
Kuvaus

Voitko olla tällä hetkellä unessa? Mikä oli Platonin käsitys rakkaudesta? Miksi Marx on edelleen kiinnostava ajattelija? Filosofian historian kurssilla tutustut muun muassa näihin kysymyksiin ja saat selkeän käsityksen siitä, miten filosofia on kehittynyt antiikista nykyaikaan. Kurssin käytyäsi sinulla on peruskäsitys kahdentoista merkittävän filosofin ajattelusta ja siitä, miten nämä filosofit ovat vaikuttaneet maailmankuvamme kehitykseen.

Aika
6.9.2021 - 7.10.2021
Kesto
6 iltaa
Paikka
Verkossa
Sisältö
Filosofian osa-alueet: metafysiikka, tieto-oppi, etiikka ja yhteiskuntafilosofia.
Filosofit: Sokrates, Platon, Aristoteles, Rene Descartes, David Hume, George Berkeley, Immanuel Kant, Friedrich Nietzsche, Karl Marx, Jean-Paul Sartre, Georg Henrik von Wright, Daniel Dennett.
Tavoite
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija muodostaa käsityksen filosofian historiallisesta kehityksestä ja filosofian keskeisimmistä kysymyksistä sekä tutustuu kahteentoista merkittävään filosofiin. Opiskelija saa käsityksen filosofian eri osa-alueista, tutustuu filosofian alkuperäisteksteihin sekä harjoittelee lyhyen filosofisen esseen kirjoittamista.
Kohderyhmä
Filosofiasta kiinnostuneet. Filosofian ylioppilaskirjoituksiin valmistautuvat.
Arviointi

Kurssilla luetaan filosofian alkuperäistekstejä ja tehdään näihin liittyviä vapaaehtoisia tehtäviä. Yhden opintopisteen suoritukseen kuuluu kurssin aikana kirjoitettava essee.

Yhteistyössä
FT Antti Kuusela ja FM Riitta-Ilona Pummi-Kuusela
Yhteyshenkilö
Suunnittelija Ulla Peräkorpi, +358 44 7730 999 ulla.perakorpi@savonlinnankesayliopisto.fi
Lisätiedot
Aikataulu:
Vuoroviikoin verkko-opetusta iltaisin klo 17-19 ja itsenäistä työskentelyä tehtävien parissa

Verkko-opetus ma 6.9., to 9.9., ma 20.9., to 23.9., ma 4.10. ja to 7.10.2021


Itsenäisenäistä työskentelyä tehtävien parissa VK 37 ja VK 39
Hinta ja maksutiedot
70 €/osallistuja.
Ilmoittautuminen avoinna
18.11.2020 - 19.8.2021
Ilmoittaudu koulutukseen »
Tulostettava versio