Etusivu > Courses > Verkkokoulutuksen suunnittelun ABC (1 op)

Verkkokoulutuksen suunnittelun ABC (1 op)

Ilmoittaudu koulutukseen »
Nimi
Verkkokoulutuksen suunnittelun ABC (1 op)
Kuvaus

Suun­nit­te­let­ko työs­sä­si verk­ko­kou­lu­tuk­sia, mut­ta kai­paat ide­oi­ta nii­den suun­nit­te­luun? Tai olet­ko vas­ta ai­keis­sa vie­dä kou­lu­tus­ta verk­ko­ym­pä­ris­töön? Mie­tit­kö, mitä tu­lee ot­taa huo­mi­oon nii­tä suun­ni­tel­les­sa?

Jos, niin tämä verk­ko­kou­lu­tuk­sen suun­nit­te­lun ABC-kurs­si kurs­si on si­nua var­ten, jos­sa opit verk­ko­kou­lu­tuk­sen suun­nit­te­luun liit­ty­vät pe­rus­a­si­at– kou­lu­tuk­sen si­säl­lön suun­nit­te­lus­ta kou­lu­tuk­sen to­teu­tuk­seen. Kurs­sin jäl­keen si­nul­la on val­mius to­teut­taa oma verk­ko­kou­lu­tus ja osaat so­vel­taa op­pi­maa­si käy­tän­nön työs­sä.

Aika
10.3.2020 - 7.4.2020
Kesto
5 iltaa
Paikka
Verkkokurssi
Verkkokoulutus
Sisältö
Webinaarit tiistaisin 10.3.2020-7.4.2020 klo 17-18.30 1. Verkko koulutusympäristönä ti 10.3.2020 klo 17-18.30 Tarkastelemme verkkoa koulutusympäristönä yleisellä tasolla - mitkä tekijät tulee ottaa huomioon suunnitellessa verkkokoulutusta. Pohdimme verkossa oppimisen edistäviä ja haittaavia tekijöitä ja keinoja kuinka nämä huomioidaan rakentaessa verkkokurssia. 2. Kurssisuunnitelma ti 17.3.2020 klo 17-18.30 Kurssisuunnitelman laatiminen on tärkeä osa verkkokurssin suunnittelua. Käymme käpi verkkokurssisuunnitelman keskeiset sisällöt, joiden pohjalta sinulla on halutessasi mahdollisuus aloittaa oman verkkokurssin suunnittelu. 3. Kurssimateriaali ti 24.3.2020 klo 17-18.30 Käymme läpi vaihtoehtoisia kurssimateriaaleja ja tehtäviä, joita on mahdollista sisällyttää verkkokurssille ja mitä niiden laatimisessa on otettava huomioon. 4. Kurssiympäristön valinta ti 31.3.2020 klo 17-18.30 Käymme läpi erilaisia keinoja toteuttaa verkkokoulutus. Saat myös käytännön vinkkejä, kuinka suunnittelet ympäristöstä toimivan. 5. Kurssin toteutus, ohjaus ja arviointi ti 7.4.2020 klo 17-18.30 Käymme läpi verkkokurssin käytännön toteutusta. Syvennymme tarkemmin vuorovaikutteisuuden tehostamiseen ja verkossa ohjaamisen erityispiirteisiin. Pohdimme arvioinnin merkitystä kurssille osallistujen tehtäväarvioinnin sekä koulutuksen kehittämisen näkökulmasta.
Tavoite
Saat pe­rus­tie­to­ja ver­kos­ta kou­lu­tus­ym­pä­ris­tö­nä, opit laa­ti­maan kurs­si­suun­ni­tel­man, opit ar­vi­oi­maan min­kä­lai­sia ma­te­ri­aa­le­ja ja teh­tä­viä kurs­sil­le tu­li­si si­säl­lyt­tää, va­lit­se­maan verk­ko­kurs­sil­le to­teu­tus­ym­pä­ris­tön sekä saat käy­tän­nön ide­oi­ta verk­ko­kou­lu­tuk­sen to­teu­tuk­seen.
Yhteistyössä
Verk­ko­pe­da­go­gii­kan asi­an­tun­ti­ja, KM, Han­na Visa­pää Koulutus järjestetään yhteistyössä Snellman-kesäyliopiston kanssa.
Yhteyshenkilö
Suunnittelija Erja Tynkkynen, erja.tynkkynen@savonlinna.net, +358 44 7730 997
Lisätiedot
Voit osallistua koulutukseen tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. Tarvitset toimivan nettiyhteyden ja tietokoneen peruskäyttötaidot. Saat sähköpostiisi osallistumislinkin ennen koulutuksen alkua. Koulutuksen aikana on kommentointimahdollisuus chatissa, ja koulutuksen jälkeen saat tallenteet käyttöösi. Henkilökunta auttaa sinua koulutuksen aikana teknisissä asioissa.
Hinta ja maksutiedot
150€/osallistuja
Ilmoittautuminen avoinna
25.7.2019 - 2.3.2020
Ilmoittaudu koulutukseen »
Tulostettava versio