Esiintymistaitoa introverteille™

Moni on siinä käsityksessä, että vain vauhdikkaat, ulospäinsuuntautuneet ja itsevarman oloiset ekstrovertit on tarkoitettu esiintyjiksi. Se ei pidä paikkansa. Myös introvertit voivat olla...

Selkokieltä opettajille ja ohjaajille

Miten oppimateriaaleja ja muita koulumaailman tekstejä voi selkeyttää? Miten puhetta ja vuorovaikutusta voi selkeyttää? Selkokieli on ymmärtämisen apuväline. Selkokielen sisältöä, sanastoa ja rakennetta...

Polvileikkauksen jälkeinen postoperatiivinen fysioterapia

Koulutuksessa perehdytään tavallisimpien polvileikkausten postoperatiivisiin fysioterapiaprosesseihin, niiden sisältöön ja tavoitteisiin, fysioterapian toteutukseen sekä progressiivisen harjoiteluohjelman rakentamiseen, joka sopii kuntoutusvaiheen tavoitteisiin yksilöllisesti.

Olkapääleikkauksen jälkeinen fysioterapia

Koulutuksessa perehdytään tavallisimpien olkapääleikkausten postoperatiivisiin fysioterapiaprosesseihin, niiden sisältöön ja tavoitteisiin, fysioterapian toteutukseen sekä progressiivisen harjoitteluohjelman rakentamiseen, joka sopii kuntoutusvaiheen tavoitteisiin yksilöllisesti.

TAITAVA ME Roolipelikerho

Roolipelaamisen uusi kerho on alkanut Savonlinnassa. Kerho kutsuu mukaan kaikki larppaamisesta kiinnostuneet harrastamaan ja luomaan uutta roolipelitoimintaa. Aiempaa kokemusta ei tarvita – rohkeasti...

Suomalaiset Venäjällä 1917–1964

Ennen lokakuun 1917 vallankumousta Venäjän keisarikunnassa (Suomen suuriruhtinaskunnan ulkopuolisilla alueilla), asui ja työskenteli kymmeniä tuhansia, kieleltään, identiteetiltään tai etniseltä taustaltaan suomalaisia.Kansallisarkiston syyskuussa 2020...

Arkistojen aarteet – VERKKOKURSSI

Oletko kiinnostunut historiasta ja haluaisit löytää arkistoista tietoja sukusi menneisyydestä? Täl­lä verk­ko­kurs­sil­la pe­reh­dym­me eri ar­kis­to­jen tie­to­kan­toi­hin, joi­ta voi käyt­tää kir­kon­kir­ja-ai­neis­ton li­säk­si oman su­vun...

IKIS-verkkoluento: Tiede vastaan valetieto

Syksyn 2021 Ikääntyvien yliopiston IKIS -luentosarjan luento. Päivän aiheena on ”Tiede vastaan valetieto: Miksi tiedettä ja asiantuntijoita kyseenalaistetaan?”. Luennoijana on professori Esa Väliverronen,...

Sukututkimusneuvojakoulutus 3 op

Oletko harrastanut sukututkimusta ja haluaisit saada pätevyydestä todistuksen? Kohtaatko työssäsi sukututkijoita ja haluaisit päivittää osaamisesi internetin uusien tietokantojen myötä? Sukututkimus on nykyään hyvin...

Oikeustieteen perusteet (1 op)

Opintojakso kuuluu vaadittuna edeltävänä opintona Yleisiin oikeusjärjestysopintoihin sekä opetushallinnon 25 op opintoihin. Yksittäisenä opintojaksona suoritettaessa 25 €.

1 2 3 6