Esittelyvuorossa Tuotantotalouden sivuaineopinnot

Savonlinnassa on tänä syksynä perinteisten, Itä-Suomen yliopiston opintojen lisäksi tarjolla aivan uusia avoimen yliopiston opintokokonaisuuksia. Nyt esittelyvuorossa on Oulun yliopiston 25 opintopisteen laajuinen Tuotantotalouden sivuaineopintokokonaisuus. Tuotantotalouden sivuaineopintoihin voi, kuten avoimen yliopiston opintoihin aina, osallistua kuka tahansa iästä ja koulutustaustasta riippumatta.

Kirjallisuudessa tuotantotalouden englannin kielinen termi on Operations Management, joka hyvin kuvaa opintojen sisältöä ja tavoitetta: niissä perehdytään organisaation toimintoihin ja niihin liittyvään johtamiseen. Tuotantotalous 25 op –opintokokonaisuus alkaa kattavalla johdannolla tuotantotalouden koko opetusalueeseen. Muita opintojaksoja ovat:

  • Projektitoiminta, jota opetetaan siinä laajuudessa, mitä tarvitaan hyvään projektityöhön sekä projektipäällikön että projektissa työskentelevän näkökulmasta.
  • Tuotekehitys, jota tarkastellaan yrityksen yhtenä ydintoimintona ja annetaan esimerkkejä tuotekehityksen johtamisesta ja toteutuksesta.
  • Prosessi- ja laatujohtaminen, jossa annetaan valmiudet mallintaa toimintaprosesseja sekä yrityksissä että julkisen sektorin organisaatioissa. Tavoitteena on antaa perusosaaminen prosessien arviointiin ja jatkuvaan parantamiseen.
  • Työhyvinvoinnin ja työelämän hallinta, jossa työterveys, työturvallisuus, työkyky, työn tuottavuus ja tuloksellisuus käsitellään sekä esimiehen että työntekijän osaamisen alueina.

Opinnot ovat verkko-opintoja. Voit lukea lisää Tuotantotalouden sivuaineopinnoista koulutuskalenteristamme. Tarkimmat tiedot opinnoista löydät kunkin opintojakson kohdalta.

Opinnot sopivat esimerkiksi lukion jälkeisen välivuoden hyödyntämiseen, oman ammattitaidon täydentämiseen, alan vaihdon mahdollistamiseen tai ihan yleissivistyksen kasvattamiseen.

Avoimen yliopiston opinnot sopivat myös hyvin yritysten ja muiden organisaatioiden henkilöstökoulutukseksi.

Tutustu muihin uusiin opintokokonaisuuksiin:

Markkinoinnin 25 op –opintokokonaisuus sopii niille, joita markkinointi kiinnostaa tai niille, jotka kaipaavat markkinointiosaamiseensa päivitystä. Markkinoinnin yliopisto-opinnot muodostavat kokonaisuuden, jossa tiedon, ymmärryksen, sovellutuksen ja analyysin kautta kehitetään valmiuksia luovaan ongelmanratkaisuun ja itsenäiseen ajatteluun markkinoinnin tehtäväkentällä.

Johtaminen ja organisaatiot, perusopinnot 26 op -opintokokonaisuus on tarkoitettu sinulle, joka haluat ymmärtää yrityksen toimintaa, haluat henkilöstöammattilaiseksi, tähtäät kansainvälisiin tehtäviin tai haluat liiketalouden kouluttajaksi tai yrittäjäksi.

Elämänkatsomustiedon perusopinnot 25 op sopivat opetettavien aineiden valikoimaansa laajentavalle opettajalle tai kenelle tahansa, joka pohtii maailman menoa monelta kantilta. Elämänkatsomustiedon perusopinnot suoritettuaan opiskelijalla tunnistaa, että erilaiset katsomukset, inhimilliset käytänteet ja niitä koskevat merkitykset ovat yksilöiden, yhteisöjen ja kulttuuriperinnön vuorovaikutuksen tulosta.