Elämänkatsomustiedon perusopinnot avoimessa yliopistossa

Savonlinnassa tänä olevien aivan uusien avoimen yliopiston opintokokonaisuuksien esittelyvuorossa on nyt Oulun yliopiston 25 op laajuiset Elämänkatsomustiedon perusopinnot. Opinnot sopivat opetettavien aineiden valikoimaansa laajentavalle opettajalle tai kenelle tahansa, joka pohtii maailman menoa monelta kantilta. Avoimen yliopiston periaatteiden mukaisesti osallistua voi kuka tahansa, iästä ja koulutustaustasta riippumatta.

Opintokokonaisuus sisältää viisi opintojaksoa: elämänkatsomustietoon, ympäristöfilosofiaan ja etiikan perusteisiin johdattavat opintojaksot, sekä tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta ja globaaleja ongelmia ja nationalismia käsittelevät opintojaksot. Opinnot suoritetaan kirjatentteinä. Opintokokonaisuuden sisältöjen avulla pyritään siihen, että opiskelija saa tiedolliset, taidolliset ja käsitteelliset valmiudet tulkita maailmaa järkiperäisesti. Opintojen jälkeen opiskelijan on mahdollista tunnistaa, että erilaiset katsomukset, inhimilliset käytänteet ja niitä koskevat merkitykset ovat yksilöiden, yhteisöjen ja kulttuuriperinnön vuorovaikutuksen tulosta.

Voit lukea lisää elämänkatsomustiedon opintokokonaisuudesta koulutuskalenteristamme. Tarkimmat tiedot opinnoista löydät kunkin opintojakson kohdalta.

Opinnot sopivat esimerkiksi lukion jälkeisen välivuoden hyödyntämiseen, oman ammattitaidon täydentämiseen, alan vaihdon mahdollistamiseen tai ihan yleissivistyksen kasvattamiseen.

Avoimen yliopiston opinnot sopivat myös hyvin yritysten ja muiden organisaatioiden henkilöstökoulutukseksi.

Tutustu muihin uusiin opintokokonaisuuksiin:

Markkinoinnin 25 op –opintokokonaisuus sopii niille, joita markkinointi kiinnostaa tai niille, jotka kaipaavat markkinointiosaamiseensa päivitystä. Markkinoinnin yliopisto-opinnot muodostavat kokonaisuuden, jossa tiedon, ymmärryksen, sovellutuksen ja analyysin kautta kehitetään valmiuksia luovaan ongelmanratkaisuun ja itsenäiseen ajatteluun markkinoinnin tehtäväkentällä.

Johtaminen ja organisaatiot, perusopinnot 26 op -opintokokonaisuus on tarkoitettu sinulle, joka haluat ymmärtää yrityksen toimintaa, haluat henkilöstöammattilaiseksi, tähtäät kansainvälisiin tehtäviin tai haluat liiketalouden kouluttajaksi tai yrittäjäksi.

Tuotantotalous 25 op -opintokokonaisuus kattaa keskeiset tuotantotalouden teemat. Koulutus antaa kattavat perustiedot tuotantotalouden koko alueesta: projektitoiminta, tuotekehitys, prosessi- ja laatujohtaminen, työterveys, työturvallisuus, työkyky, työn tuottavuus ja tuloksellisuus.