Eettiset ongelmat ja etiikan perusteet

Miten eettisiä ongelmia kannattaa lähestyä? Miten niitä voi arvioida kriittisesti? Eettiset ongelmat koskettavat kaikkia, mutta mediasta tunkevien ristiriitaisten mielipiteiden ja hajanaisen tiedon virrassa on joskus vaikeaa muodostaa omaa näkemystä asioista. Mistä lähtökohdat ajankohtaisten ja ikuisten ongelmien pohtimiseen?

Avoimessa yliopistossa tarjolla oleva etiikan perusteet –kurssi tarjoaa hyvät eväät eettisten kysymysten pohtimiseen ja etiikan perusolemuksen ymmärtämiseen. Kurssilla tutustutaan teoreettisen etiikan perussuuntauksiin ja opitaan analysoimaan eettisiä ongelmia niiden perusteella. Myös maailmanlaajuisten eettisten ongelmien kriittistä selittämistä harjoitellaan, eikä monikulttuurisuuden eettisiä haasteitakaan jätetä käsittelemättä.

Kurssilla opiskelu sopii kaikille, jotka haluavat osallistua ajankohtaisiin keskusteluihin varmalta pohjalta, ovat kiinnostuneita etiikasta tai elämänkatsomustiedosta yleensä. Lisätietoja Etiikan perusteet –kurssista löytyy koulutuskalenteristamme, Avoimen yliopiston kurssien kohdalta.

Opintojakso on osa Oulun yliopiston opetussuunnitelman mukaista Elämänkatsomustieto, perusopinnot 25 op –kokonaisuutta.