Sukututkimuskursseja verkossa

Syksyn sukututkimuskurssit johdattavat uusiin tapoihin täyttää aukkoja suvun historiassa. Isoisää etsimässä –kurssilla esi­tel­lään eri­lai­sia me­ne­tel­miä iso­isän löy­tä­mi­sek­si, oli­pa iso­isä sit­ten lähi­su­ku­lai­nen tai muu­ta­man...

Rajansa kaikella!

Huomasitko Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston Studia generalia –verkkoluentosarjan? Kaikille avoimen luentosarjan luentoja voit seurata verkossa suorina lähetyksinä, tai voit tulla seuraamaan luentoja kesäyliopistolla,...

Geronet auttaa digiongelmissa

Ikääntyvä digikansalainen, jos sinulla on ongelmia digilaitteiden kanssa tai kaipaat hyviä vinkkejä uusita tavoista käyttää vaikka älypuhelinta, Geronet auttaa. Geront on hanke, jossa...

Ilmaiset digitaitokoulutukset jatkuvat

”Digiosaaminen on uusi kansalaistaito! – DiKATA” –hankkeen matalan kynnyksen verkkokoulutukset alkoivat kuukausi sitten. Kaikille avoimet koulutukset ovat olleet suosittuja, mutta mukaan mahtuu aina....

Sotien välinen Suomi -luentosarja

Sotien välinen Suomi -luentosarja jatkuu vielä kahdella luennolla. Tiistaina 1.10.2019 aiheena on Mannerheimin 1920-30 -luvut, ja tiistaina 5.11.2019 Olavi Paavolainen ja Euroopan diktatuurit....

Ratkaisukeskeinen johtaminen

Juuri sadepäivänä on hyvä muistaa, että ratkaisukeskeinen johtaminen on oiva työkalu työntekijöidenvoimavarojen ja vahvuuksien kehittämiseen! Työyhteisön luodaan hyvät toimintaedellytykset, kun vahvuudet ovat oikeassa...

Syksyn 2019 IKIS-verkkoluentosarja

Ikääntyvien yliopiston IKIS -luentosarja jatkuu! Luentoja on syksyllä keskiviikkoisin kello 14-16, aina 11.12.2019 asti. Luentojen aiheet vaihtelevat, yleisistä kulttuurin ja yhteiskuntaan liittyvistä teemoista...

Infotilaisuus Matkailoppaan peruskurssista

Savonlinnan oppaat ry ja Savonlinnan kesäyliopisto järjestävät infotilaisuuden matkailuoppaan peruskurssista. Tilaisuudessa kerrotaan lokakuussa alkavasta kurssista sekä matkailuoppaana toimimisesta. AIka: maanantai 9.9. klo 2019...

Digiosaaminen on uusi kansalaistaito!

YLEn verkkouutisissa kerrottiin tällä viikolla, että jopa lähes miljoonalla suomalaisella on heikot digitaidot. Monet työikäiset kokevat, että heidän digitaitonsa kaipaavat päivitystä. Vaikka digilaitteita...

Hepreaa aivan alusta

Kesäyliopisto tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuusden aloittaa heprean kielen opinnot Savonlinnassa. Kurssi sopii kaikille heprean kielestä kiinnostuneille. Se antaa hyvän pohjan sekä Raamatun heprean että...

Tietosuojavastaavan peruskoulutus

Ke­vääl­lä 2018 voi­maan tul­leen GDPR-lain­sää­dän­nön seu­rauk­se­na kai­kis­sa työ­yh­teisöis­sä tulee kiin­nit­tää ai­em­paa enem­män huomiota tie­to­suo­ja­ky­sy­myk­siin ja tie­to­tur­vaan. Sää­dök­sis­sä ase­tet­tiin myös kri­tee­rit or­ga­ni­saa­ti­on tie­to­suo­ja­vas­taa­van ni­me­ä­mi­sek­si....

1 2 3