Markkinointioppia Vaasan yliopistosta

Uusien avoimen yliopiston opintokokonaisuuksien esittelyvuorossa on tänään Vaasan yliopiston 25 opintopisteen laajuinen Markkinoinnin opintokokonaisuus. Näihin opintoihin voi tulla mukaan kuka tahansa markkinoinnista kiinnostunut,...

Lasten TiedeTaideleirit kesällä 2020

Perinteiset ja pidetyt TiedeTaideleirit lapsille järjestetään myös kesällä 2020. Ajankohtaa on myöhäistetty loppukesään, isompien lasten BioTietäjä-päiväleiri pidetään 27. – 31.7.2020 ja pienemmille sopiva...

Muutoksia IKIS-luentojen aiheissa

Kevään IKIS-luennot siirtyivät kokonaan verkossa pidettäviksi, kun korona-rajoitukset astuivat voimaan. Samalla kun kokoontumisia luentosaliin päätettiin olla järjestämättä, myös luennoijien matkustaminen tuli tarkastelun alle....

Suomen kesäyliopistojen videotervehdys

Suomen kesäyliopistot ry, eli SKYOT, on kesäyliopistojen valtakunnallisena yhteisorganisaatio. SKYOTin tarkoituksena on kesäyliopistojen toimintaedellytysten parantaminen ja yhteisten asioiden hoito. SKYOT edustaa kesäyliopistoja, kun...

Digioppia videoilta

Dikata-hankkeessa tehdyt koulutustallenteet laitetaan kevään mittaan saataville YouTube-kanavalle. Dikata-hankkeen motto on ”Digiosaaminen on uusi kansalaistaito!”. Siispä hankkeen koulutuksissa on tutustuttu niihin digimaailman sovelluksiin...

Eikö kaikkea olekaan peruttu?

Poikkeusoloista huolimatta kesäyliopistolla on paljon tarjontaa. Koulutukset, jotka oli tarkoitus pitää tavanomaisesti lähiopetuksena, on mahdollisuuksien mukaan muutettu verkossa toteutettaviksi. Alunperinkin verkkokursseiksi suunniteltuja koulutuksia...

Osallistu luennoille ja koulutuksiin etäyhteydellä

Savonlinnan kesäyliopisto seuraa koronavirukseen varautumisessa viranomaisten ohjeistusta. Valtioneuvoston tuoreen suosituksen mukaisesti tulee rajoittaa ei-välttämätöntä toimintaa, kuten lähikontakteja harrastetoiminnassa ja muulla vapaa-ajalla. Vaikka opiskelu...

1 2 3 4 5