Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus

Kaikilla meillä on näkemyksemme tasa-arvosta ja oikeudenmukaisuudesta, mutta onko tieteellä jotakin sanomista niistä? Mitkä ovat tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden kannalta aidosti keskeiset kysymykset? Mitä...

Mentaalivalmennus – mitä se on?

Mentaalivalmennus on asiakkaan – valmennettavan – ajatteluprosessien kehittämistä kohti uusia, konkreettisia ja parempia ajatus- ja toimintamalleja. Se on mielen ohjattua harjoittamista valmennettavan tavoitteiden...

Apua nuorten mielenterveydelliseen ahdinkoon

Nuorten mielenterveydellinen ahdinko on viime aikoina kasvanut. Ammattilaisilla on käytössään hyviä menetelmiä nuorten tukemiseen, mutta uudenlaisia tehokkaita tukimalleja nuorten varhaisen tuen palveluille tarvitaan...

Kiinnostaako vientimarkkinointi?

Avoimen yliopisto kurssilla pääsee kehittämään tietojaan ja taitojaan vientimarkkinoinnissa. Opiskelun tavoitteena on, että osallistujat oppivat analysoimaan yrityksen vientiympäristöä, arvioimaan mahdollisuuksia, kehittämään eettisen ja...

TiedeTaide –lomaleiri tulee taas

Joko TiedeTaide –leirimme ovat teille tuttuja? Niitä on järjestetty jo kahdeksan vuotta, pääasiassa kesäleireinä. Muutaman kerran leireille on jo päässyt myös syyslomalla, ja...

Oppia laatujohtamiseen

Onko Lean tuttu käsite? Tai Six Sigma? Molemmat ovat tärkeitä organisaation toiminnan kehittämisen välineitä. Niitä hyödynnetään laatujohtamisessa ja prosessien kehittämisessä. Avoin yliopisto tarjoaa...

Alkuvuoden Geronet –digiklinikat

Geronet –digiklinikat jatkavat keväällä 2021. Digiklinikat ovat maksuttomia neuvontatuokioita, joihin voi tulla oman digiongelman kanssa saamaan henkilökohtaista neuvontaa. Korona-pandemian vuoksi digiklinikalle ilmoittaudutaan etukäteen...

Käytännön työoikeutta

Kevään verkkokursseissa on tarjolla kolmen työelämän oikeustietokurssin sarja. Sarja soveltuu sekä työssään työsopimussuhteiden oikeustietoa tarvitseville – esimiehille ja asiantuntijoille – että muutoin käytännön...

Sosiaalioikeus ja sosiaalityö

Millainen lainsäädäntö ohjaa sosiaalityötä? Millaisia oikeudellisia velvoitteita työhön liittyy? Mistä ja miten löytyy juridista tietoa erilaisten sosiaalityössä eteen tulevien tilateiden oikeaan ratkaisemiseen? Kaikki...

Eettiset ongelmat ja etiikan perusteet

Miten eettisiä ongelmia kannattaa lähestyä? Miten niitä voi arvioida kriittisesti? Eettiset ongelmat koskettavat kaikkia, mutta mediasta tunkevien ristiriitaisten mielipiteiden ja hajanaisen tiedon virrassa...

1 2 3 7