Apua nuorten mielenterveydelliseen ahdinkoon

Nuorten mielenterveydellinen ahdinko on viime aikoina kasvanut. Ammattilaisilla on käytössään hyviä menetelmiä nuorten tukemiseen, mutta uudenlaisia tehokkaita tukimalleja nuorten varhaisen tuen palveluille tarvitaan aina. Tärkeää on luoda oikea-aikaisesti tarjottuja mielenterveyttä tukevia palveluja, ennen kuin ongelmat ehtivät kehittyä vakaviksi. Tarvitaan tieteellisestikin tehokkaiksi todettuja käytännönläheisiä ja turvallisia interventioita.

Ratkaisukeskeiset, lyhytterapeuttiset, valmennukselliset ja ohjaukselliset työskentelymenetelmät ovat hyviä matalan kynnyksen psykososiaalisen tuen keinoja. Niitä voidaan tuloksellisesti soveltaa nuorten kanssa, ja ne antavat tilaa nuoren omalle kasvulle ja voimavarojen käytölle.

Ratkaisukeskeinen nuorisoterapeutti/valmentaja 20 op –koulutus vastaa näiden mentelmien osaamisen tarpeeseen. Koulutus antaa yleisnäkemyksen ihmisen kasvuun ja kehitykseen, nuorten yleisimpiin mielenterveyden pulmiin ja niiden ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen. Painopistealueina ovat ratkaisukeskeinen taustafilosofia ja voimavarakeskeiset työmenetelmät myönteisen muutoksen edesauttamiseksi vuorovaikutuksellisessa ohjaustyössä. Koulutuksen käytyään osallistujalla on paremmat valmiudet toimia terapeuttisessa, vuorovaikutuksellisessa ja ohjaavassa nuorten kanssa toteutettavassa työssä myönteisen tuloksellisesti.

Ratkaisukeskeinen nuorisoterapeutti/valmentaja 20 op –koulutus toteutetaan verkkotuettuina monimuoto-opintoina lukuvuoden 2021-2022 aikana. Koulutuksen aloitus- ja lopetuspäivät pidetään Savonlinnan kesäyliopistolla. Opintokokonaisuuteen sisältyy 10 seminaaripäivää, jotka koostuvat aamupäivän käytännönläheisestä teoriasta ja iltapäivän käytännön harjoittelusta ja työnohjauksellisesta osuudesta, 8 vertaisryhmätapaamista, asiakastyöskentelyä, harjoituksia, kirjallisuuden reflektointia, kirjallisia välitehtäviä ja opinnäytetyö, joka on ratkaisukeskeinen omaan työhön liittyvä, nuorten kanssa toteutettava kehittämishanke. Koulutukseen osallistuminen edellyttääkin mahdollisuutta työskennellä nuorten kanssa.

Koulutuksen tarkempi sisältö ja rakenne löytyvät koulutuskalenterista. Taustakoulutukseksi koulutukseen osallistumiselle soveltuu sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan ammatillisen opistoasteen, ammattikorkeakoulun- tai muun soveltuvan alan tutkinto.